BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

 

Chrzest

 

Sakramentu chrztu świętego w naszym kościele udziela się w pierwszą
i trzecią niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 1230.

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach w innej parafii - za zgodą własnego proboszcza). Rodzice z rodzin wojskowych (żołnierze zawodowi, pracownicy wojska) mogą również zgłaszać swoje dzieci do chrztu. Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka.

Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim (Przynajmniej jedno imię powinno pochodzić z katalogu świętych lub błogosławionych ? Wikipedia: Święci i błogosławieni Kościoła Katolickiego).

Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestną. Chrzestni powinni mieć ukończone co najmniej 16 lat, być osobami które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania, być wierzącymi i systematycznie praktykującymi osobami. Powinni mieć intencję i zrozumienie pełnienia tego zadania, być wolnymi od jakiejkolwiek kary kanonicznej wymierzonej lub deklarowanej /chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym/.

Chrzestnymi nie mogą być rodzice przyjmującego chrzest.

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej na około 2 tygodnie przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego), oraz podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania).

W dniu chrztu należy: zgłosić się 15 minut przed ceremonią, w celu dopełnienia ostatecznych formalności, przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę. Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii św. (rodzice i chrzestni po spowiedzi sakramentalnej, w stanie łaski przystępują do Komunii św.).