BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

Ordynariat polowy został utworzony dekretem z 5 lutego 1919 r. przez papieża Benedykta XV.

Pomimo ponad 90- letniej historii, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego miał tylko pięciu biskupów polowych. Funkcję biskupa w latach 1919-1933 pełnił gen. dyw. biskup Stanisław Gall a po jego rezygnacji funkcję tę przyjął gen. dyw. arcybiskup Józef Gawlina (1933-1964), którego okres posługi przypadł na lata II wojny światowej. Po wojnie piastował on urząd biskupa polowego Polskich Sił Zbrojnych na uchodźctwie, a później opiekuna duchownego Polaków na emigracji. Zmarł w Rzymie 21 września 1964 r. podczas obrad Soboru Watykańskiego II, zaś pochowany został na Monte Casino.

Po 1945 roku władze komunistyczne nie wydały zezwolenia na odtworzenie biskupstwa polowego jednak nie podjęły decyzji o całkowitej likwidacji duszpasterstwa wojskowego. Polska była jedynym krajem bloku komunistycznego, zachowującym funkcjonowanie kapelanów wojskowych. Dla władz komunistycznych funkcjonowanie Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego było rzekomą oznaką tolerancji religijnej, jednak podejmowano daleko idące działania ograniczenia kontaktów kapelanów z żołnierzami a za udział w praktykach religijnych kadra zawodowa wyższych szczebli dowodzenia była karana i szykanowana.

bp gen. dyw. Stanisław GallPo upadku komunizmu, sytuacja polityczna Polski umożliwiała przywrócenie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. W odpowiedzi na prośbę Konferencji Episkopatu Polski, w dniu 21 stycznia 1991 r. papież Jan Paweł II wydał dekret przywracający Ordynariat Polowy oraz bullę dotyczącą nominowania ks. Prałata Sławoja Leszka Głódzia na Biskupa Polowego Wojska Polskiego, przyznając mu stolicę tytularną Kościoła w Bettonie. Przyjęty został statut Ordynariatu Polowego zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, wzorowany na statucie z 1926 roku i konstytucji apostolskiej ?spirituals militum curae? z 1986 r. Katedrą Polową Wojska Polskiego stał się ponownie Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie przy ul. Długiej.

30 października 2004 r. odbył się uroczysty ingres nowego Biskupa Polowego WP ks. dr Tadeusza Płoskiego, który w katedrze polowej przyjął święcenia biskupie i został kolejnym pasterzem Ordynariatu. Hasłem jego biskupiego posługiwania było zawołanie: ?Mane nobiscum, Domine? (Zostań z nami, Panie). Zginął on 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na uroczystość związaną z 70. Rocznicą zbrodni katyńskiej. Do czasu mianowania nowego biskupa polowego funkcję tę przyjął ks. płk Sławomir Żarski, pełniący wcześniej funkcję wikariusza generalnego biskupa polowego.

4 grudnia 2010 papież Benedykt XVI mianował Józefa Guzdka ? biskupa pomocniczego Archidiecezji krakowskiej biskupem polowym Wojska Polskiego. Ingres do katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbył 19 grudnia 2010. W 2011 Prezes Rady Ministrów RP powołał go w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Aktualnie, diecezja polowa liczy 92 parafie łącznie z parafia zagraniczną w Mons w Belgii, przy kwaterze SHAPE (Polskie Duszpasterstwo Wojskowe dla Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego przy Komitecie Wojskowym Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego). Do Ordynariatu należą żołnierze zawodowi wraz z rodzinami jak również żołnierze niezawodowi w czasie pełnienia służby, a także zatrudnieni na stałe w instytucjach wojskowych, uczniowie, studenci i słuchacze szkół wojskowych oraz chorzy przebywający w szpitalach wojskowych. Obecnie w skład struktury Ordynariatu Polowego wchodzą:

  • Dekanat Wojsk Lądowych,
  • 5 Dekanatów Wojskowych,
  • 3 Dekanaty Sił Powietrznych,
  • Dekanat Marynarki Wojennej,
  • Dekanat Żandarmerii Wojskowej,
  • Dekanat Wojsk Specjalnych,
  • Dekanat Straży Granicznej,
  • Dekanat Biura Ochrony Rządu,
  • Dekanat Duszpasterstwa Wojskowego Kościoła Greckokatolickiego.

Inne formacje jak Policja, BOR, Służby Celne, Straż Ochrony Kolei a także środowiska kombatanckie i harcerze również zostały objęte posługą duszpasterską. W Ordynariacie Polowym duszpasterstwo nad ideą honorowego krwiodawstwa prowadzi ks. płk Zenon Surma.

Alumni diecezji wojskowej przyuczają się do kapłaństwa w szeregach służb mundurowych w Wyższym Seminarium Metropolitalnym w Warszawie.

W 1996 r. została powołana do życia wojskowa Caritas, której patronuje św. Marcin z Tours. Caritas jest jedyną funkcjonującą w strukturach wojska, organizacją charytatywną na świecie.

Od 1992 r. Ordynariat Polowy wydaje dwutygodnik ?Nasza Służba? - pismo skierowane do żołnierzy oraz rodzin wojskowych. Pomocą w pracy duszpasterskiej są liczne publikacje Wydawnictwa Ordynariatu Polowego, m.in. ?Biblioteczka Żołnierza?.

Od 1995 roku w rocznicę przywrócenia Ordynariatu Polowego, biskup polowy przyznaje dyplom ?Benemerenti?, który jest wyrazem podkreślenia zasług osób dających świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość oraz medal ?Milito pro Christo?. W 2008 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego ustanowił medal i dyplom ?Gloria intrepidis et animi promptis? (Chwała ofiarnym i nieustraszonym), który promuje wśród służb mundurowych postawy świadczące o prawdzie, bohaterstwie i sprawiedliwości.

Od 2004 roku funkcjonuje strona internetowa Ordynariatu Polowego, www.ordynariat.pl na której dokumentowane są aktualne wydarzenia z życia Kościoła i diecezji wojskowej