BANER.jpg

Intencje Papieskie

PAŹDZIERNIK

 

Za Synod – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Warto odwiedzić

Licznik

 

Bierzmowanie

 

Sakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży ze szkoły ponadpodstawowej (obecnie gimnazjum) należącej terytorialnie lub personalnie do parafii (młodzież z rodzin wojskowych). Przygotowanie do tego sakramentu trwa przez dwa lata. Spotkania obejmują formację i przygotowanie tej uroczystości.

 

Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Czy na tym polega odrębność bierzmowania od chrztu?

 

Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest, charyzmatyczno-wspólnotową aktywność chrześcijanina w wymiarze publicznym, społecznym. Bierzmowany (dorosły "dojrzałością Chrystusową") zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

 

Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków.

 

Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba, która:

* złoży prośbę o udzielenie sakramentu

* regularnie uczestniczy przez dwa lata w spotkaniach formacyjnych

* przedstawi odpis aktu chrztu św.

* uczestniczy w comiesięcznej spowiedzi i nabożeństwach pierwszopiątkowych

 

Przygotowanie do bierzmowania obejmuje wyłącznie osoby z parafii Wojskowo - Cywilnej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie.

Zapisy kandydatów do bierzmowania na następny rok - od czerwca do 15 września.