BANER.jpg

 

Bierzmowanie

 

Sakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży ze szkoły ponadpodstawowej (obecnie gimnazjum) należącej terytorialnie lub personalnie do parafii (młodzież z rodzin wojskowych). Przygotowanie do tego sakramentu trwa przez dwa lata. Spotkania obejmują formację i przygotowanie tej uroczystości.

 

Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Czy na tym polega odrębność bierzmowania od chrztu?

 

Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest, charyzmatyczno-wspólnotową aktywność chrześcijanina w wymiarze publicznym, społecznym. Bierzmowany (dorosły "dojrzałością Chrystusową") zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

 

Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków.

 

Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba, która:

* złoży prośbę o udzielenie sakramentu

* regularnie uczestniczy przez dwa lata w spotkaniach formacyjnych

* przedstawi odpis aktu chrztu św.

* uczestniczy w comiesięcznej spowiedzi i nabożeństwach pierwszopiątkowych

 

Przygotowanie do bierzmowania obejmuje wyłącznie osoby z parafii Wojskowo - Cywilnej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie.

Zapisy kandydatów do bierzmowania na następny rok - od czerwca do 15 września.