BANER.jpg

Intencje Papieskie

Styczeń

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Warto odwiedzić

Licznik

KRĄG BIBLIJNY

krag biblijny01

Wielką wartość ma wspólnotowe rozważanie Biblii. Prowadzone stosownie do możliwości i okoliczności życia we wspólnocie, pozwala ono na radosne dzielenie się bogactwem zaczerpniętym ze Słowa Bożego”
Bł. Jan Paweł II, Vita consecrata, nr 94

W naszej parafii opiekunem i przewodnikiem duchowym Kręgu Biblijnego  jest ks. Michał KOLLEK. Spotkania  wspólnoty odbywają się w pierwsze środy każdego miesiąca o godz. 18.30 w salce parafialnej.

Kręgi Biblijne to nie tylko grupa osób czytających Pismo Święte. To nie miejsce, gdzie tylko czyta się i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii, ale również uzmysłowienie jak dziś przemawia i jak działa Bóg.

W Kręgu Biblijnym przede wszystkim „Nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga”. Krąg Biblijny to miejsce gdzie „Czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism” (Grzegorz Wielki). „Co więcej, światło Chrystusowej Prawdy, Miłości i Mocy kształtuje w wiernym uczniu obraz Mistrza. Sprawia, że uczeń otwarty na nie upodobnia się do uwielbionego Pana”. W Kręgu Biblijnym przynajmniej dwóch lub trzech otwiera umysły i serca swoje na Boże Słowa, tym samym możemy powiedzieć, że Krąg Biblijny to miejsce gdzie „On – Duch Prawdy” szczególnie obdarza czytających Swoimi łaskami. To spotkanie z Jezusem obdarzającym nas światłem Ducha Świętego. (Mt 18 19-20; Łk 11,13).

Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynasz więcej wierzyć. To początek, gdzie przestajesz coś robić; początek, gdzie zaczynasz robić lepiej; to początek, gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego tekstu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedz, bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia „SŁOWO W CIAŁO”. (2 Tm 3,16; J 1,1; 14). Studiując Słowo Boże zaczynamy „rosnąć” na Jego podobieństwo. (J 3,3).

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRĘGU BIBLIJNEGO

PRZY PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI W RZESZOWIE

         Krąg Biblijny powstał w roku 2013. Założycielem i pierwszym opiekunem był ks. Sebastian Piekarski.

         Od roku 2015 prowadzenie Kręgu przejął ks. Krzysztof Włosowicz.

         Spotkania odbywają się raz w miesiącu i poprzedzone są Eucharystią.

         Głównym celem spotkań jest rozważanie Pisma Świętego pod kątem słów Św. Hieronima - „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

         Podczas wspólnych dyskusji dzielimy się osobistym kontaktem z żywym Słowem. Pochylając się nad tekstem biblijnym odkrywamy jakiego działania oczekuje od nas Bóg, próbujemy w jego świetle patrzeć na własne wydarzenia, wprowadzać płynące z niego przesłanie w nasze życie oraz zmieniać je na lepsze.

         Spotkania poszerzają również naszą teoretyczną wiedzę na temat samej Księgi jaką jest Biblia.

         Dowiadujemy się w jakich rodzajach literackich została napisana, kto i kiedy ją przetłumaczył oraz w jakich warunkach społeczno - prawnych i obyczajowych powstawała.

         Poznajemy też historię i geografię miejsc biblijnych.

         Wiedza ta jest ważna i bywa niejednokrotnie konieczna do właściwego rozumienia treści zawartych w Piśmie Świętym.

         Szczególna rola przypada tutaj Księdzu Opiekunowi Kręgu, który często wyjaśnia nam trudne i niezrozumiałe fragmenty tekstu.

         Obecnie rozważamy teksty Nowego Testamentu – Ewangelie. Chcemy przez to bardziej poznać osobę Jezusa oraz zrozumieć obietnice i pragnienia Jego wobec nas.

         Krąg Biblijny, to nie tylko rozważanie Pisma Świętego, ale przede wszystkim życie tym Słowem każdego dnia.

         Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkiej Nocy organizujemy spotkania, na które zapraszamy wszystkie osoby uczestniczące w Eucharystii.

         Odbywają się one w ciepłej i serdecznej atmosferze, wypełnionej radosnymi rozmowami oraz wspólnym śpiewem.