BANER.jpg

Na ternie parafie mieszkają:

J. E. Bp. Jan Wątroba - Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej,

J. E. Bp. Edward Białogłowski - Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej,

Ks. dr Łukasz Hendzel - Sekretarz Biskupa Ordynariusza,

Ks. dr Marek Winiarski - Referent Wydziału Katechetycznego Kurii Rzeszowskiej i Katecheta w IV L. O. w Rzeszowie,

Ks. dr Józef Mucha - Dyrektor Wydawnictwa i Drukarni Diecezji Rzeszowskiej - Bonus Liber,

W parafii pomaga także:

Ks. mjr rez. Marian Homa - były Proboszcz Parafii.