BANER.jpg

XIX Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

Jak co roku we wrześniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej przy współpracy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz Szkolnych Kół Caritas z II, III i IX  Liceum i ZSE i ZSG z Rzeszowa zorganizowała olimpiadę osób niepełnosprawnych z Podkarpacia.

Gośćmi Olimpiady byli m.in. Poseł Wojciech Buczak, Wicemarszałek województwa Stanisław Kruczek, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Dyrektor PFRON Maciej Szymański, Dyrektor ROPS Jerzy Jęczmienionka, Dyrektor MOPS Jacek Gołubowicz, oraz przedstawiciela Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

Tegoroczna Olimpiada XIX już rozpoczęła się uroczystą Eucharystią w Kościele Garnizonowym, której przewodniczył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Pasterza powitała inicjatorka tych szczególnych spotkań pani Teresa Gajdek. W homilii Ks. Biskup, nawiązując do Ewangelii mówił m.in. „że św. Piotr zaufał Panu Jezusowi nauczającemu z łodzi i zarzucił sieć na obfity połów. Kaznodzieja stwierdził: ile człowiek może zrobić jeśli uwierzy i zaufa! Warto zawierzyć zwłaszcza gdy jesteśmy słabi i ułomni. Następnie ks. Biskup nawiązał do patrona roku św. Brata Alberta, który sam będąc niepełnosprawnym pomagał potrzebującym.

Po Mszy św. uczestnicy Olimpiady: mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych i Szkolnych Ośrodków Wychowawczych oraz Placówek Specjalistycznych udali się na Stadion „Podhalańczyk”, gdzie rozpoczęły się sportowe zmagania w wielu dyscyplinach sprawnościowych w przyjaznej i miłej atmosferze.

Uczestnicy rozgrywek sportowych, które kolejny raz prowadzili członkowie TKKF z jego Prezesem Mieczysławem Doskoczem zostali ugoszczeni wojskową grochówką przygotowaną przez 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Na zakończenie każdy Zespół otrzymał okolicznościowy dyplom z rąk Dyrektora Caritas ks. Stanisława Słowika, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.