BANER.jpg

Intencje Papieskie

Luty 2024

Za chorych terminalnie
Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Warto odwiedzić

Licznik

Święto Matki Bożej Królowej Polski

3 maja w Święto Matki Bożej Królowej Polski kanclerz Kurii Biskupiej Ordynariatu Polowego WP - ks. kan. kpt. dr Rafał Kaniecki odprawił uroczysta sumę o godz. 12.30.

Mszę św. koncelebrowało 6 księży dekanatu Rzeszów Południe z Dziekanem ks. Stanisławem Jamińskim. Na wstępie proboszcz parafii ks. kmdr por. Grzegorz Golec przywitał wszystkich wiernych zebranych na parafialnej uroczystości.

Homilię wygłosił ks. Rafał Kaniecki, w której poczynając od Dobrawy – Matki Chrzestnej Narodu Polskiego, która odegrała znaczącą rolę w nawróceniu Mieszka I na wiarę chrześcijańską, poprzez Królową Jadwigę, jedyną polską monarchinię – opiekunkę osób ubogich i wspierającą Akademię Krakowską wykazał istotne znaczenie ziemskich matek a także tę najważniejszą, o której w 2 połowie XIV wieku Grzegorz z Sanoka pisał Maryji Królowej Polski i Polaków. W 1608 roku – Giulio Mancinelli miał objawienie Matki Bożej, podczas którego Maryja poleciła mu, aby nazwał ją Królową Polski. Ja to królestwo bardzo umiłowałam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną serca jego synów. Jestem Królową Polski , jestem Matką tego narodu. Przez historyczne zdarzenia, jak obrona Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego, śluby Jana Kazimierza, bitwy pod Wiedniem, Bitwy Warszawskiej, do wyboru Polaka kard. Karola Wojtyłłę na następcę św. Piotra, który cały swój pontyfikat słowami TOTUS TUUS oddał pod opiekę Matki Najświętszej, przypomniał nam istotną rolę Matki Bożej w dziejach naszego narodu.

Mszę św. zakończyło odśpiewanie Litanii Loretańskiej oraz Tedeum Laudamus. 

Nie ukrywam swojego rozczarowania z braku przedstwicieli pocztów sztandarowych, służb mundurowych naszego miasta, strzelców Związku Strzeleckiego Strzelec, młodzieży klas mundurowych. Wszak jest to Parafia Cywilno - Wojskowa, gdzie jak sięgnąć jej historii, to właśnie tu skupiał się duch ksztatujący patriotyzm w myśl hasła BÓG HONOR OJCZYZNA. Mam jesdnak nadzieję, że powrócimy do tradycji II Rzeczypospolitej i jak sprzed wielu laty centralne uroczystości 3 Maja w Rzeszowie wpiszą się pięknie w Święto Paniagi przemarszem kolumn służb mundurowych w towarzystwie orkiestry wojskowej ulicami miasta do rynku pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie odbywa się co rok upamiętnienie tego wielkiego wydarzenia, jakim było i jest ustanowienie Konstytucji 3-go Maja.

(WT)