BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

 10 lutego młodzież z naszej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania

Na początku Eucharystii proboszcz, ksiądz płk Władysław Maciej Kozicki przywitał przybyłych na tę uroczystość Biskupa Diecezjalnego księdza Jana Wątrobę, oraz księży i wszystkich wiernych.

Podczas powitania zacytował piękną modlitwę do Ducha Świętego, którą często odmawia od swoich lat młodzieńczych:

Duchu Święty - natchnij mnie,

Miłości Boża - pochłoń mnie,

Na właściwa drogę - zaprowadź mnie.

Maryjo Matko, spojrzyj na mnie,

z Jezusem błogosław mnie:

Od wszelkiego złego,

od wszelkiego złudzenia,

od wszelkiego niebezpieczeństwa,

zachowaj mnie. Amen.

Następnie w imieniu młodzieży ksiądz proboszcz poprosił biskupa Jana o udzielenie Sakramentu Bierzmowania zebranym. Kandydaci wypowiedzieli zgodnie: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił Nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania wg jej zasad. Amen”.

Ksiądz Biskup podczas Homilii nawiązał do Ewangelicznej przypowieści o talentach i o człowieku, który tymi talentami obdarowuje. Tak naprawdę to opowieść o Bogu, który dzieli się ze swymi dziećmi z Tobą, ze mną,niezwykłym dobrem, rozdaje hojnie, obficie talenty. (…) Pierwszy dar to życie - Bóg jest dawcą życia. W momencie Chrztu świętego otrzymujemy dar wiary, a dzięki wierze mamy dostęp do Sakramentów Świętych. To jest też opowieść o nas, o tych obdarowanych, którzy otrzymali talenty, by je pomnożyć. Dary te nie są tylko dla nas, ale dane zostały nam po to by się nimi dzielić, by je pomnażać. Nie tylko by czuć się obdarowanym i ubogaconym, nie dla osobistego szczęścia, ale dla budowania wspólnoty. Z otrzymanych darów będziemy rozliczeni na końcu czasu, Pan zapyta co zrobiliśmy z tymi darami. Następnie ksiądz Biskup przypomniał dary Ducha Świętego oraz pierwsze najważniejsze przykazanie ”Słuchaj Izraelu” i przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zwrócił uwagę, że najlepszym sposobem pomnażania darów jest życie sakramentalne, uczestnictwo w Eucharystii, słuchanie Słowa Bożego i karmienie się chlebem eucharystycznym. Kończąc, bp Jan życzył,abyśmy wszyscygdy przyjdzie Pan usłyszeli słowa „Dobrze, Sługo dobry i wierny”.

Po Homilii nastąpiło uroczyste namaszczenie bierzmowanych krzyżem świętym. Wszyscy otrzymali Krzyż, modlitewnik dojrzałego chrześcijanina oraz obrazek stanowiący pamiątkę tej uroczystej chwili. Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem łaski chrztu świętego, która uzdalnia do świadomego wyznawania wiary. To sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, który nie zakłada dojrzałości w momencie jego przyjmowania, ale uzdalnia do jej osiągnięcia, stąd krzyże, jako symbol Dzieła Zbawienia które na nim się dokonało, oraz modlitewniki aby dzięki nim doskonalić umiejętność rozmowy z samym Bogiem.

Była to dla 60-cio osobowej grupy bierzmowanej młodzieży wyjątkowa chwila, która zapoczątkowała nowy etap w ich życiu i wzrastania w duchowości chrześcijańskiej. Ponieważ przyjąć sakrament bierzmowania oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowę. Bierzmowany mówi: „Tak, wierzę w Ciebie, mój Boże, daj mi Twego Ducha Świętego, żebym do Ciebie całkowicie należał, nigdy od Ciebie nie odstąpił i całe moje życie świadczył o Tobie duszą i ciałem, słowem i czynem, na dobre i na złe”. A Bóg mówi: „Tak, ufam ci, moje dziecko – i obdaruję cię moim Duchem, czyli sobą samym. Będę cały twój. Nie odstąpię od ciebie w tym życiu tu na ziemi i tym w niebie. Będę w twoim ciele i twojej duszy, w twoich czynach i słowach. Nawet jeśli zapomnisz o mnie, ja będę przy tobie – na dobre i na złe” (YC 205).

(Anna)