BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik


 

 

 NOWY BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO

Biskup Wiesław Lechowicz, decyzją papieża Franciszka, został mianowany biskupem polowym Wojska Polskiego. "Przyjmuję decyzję Ojca Świętego Franciszka z pokorą, z posłuszeństwem i z nadzieją" - wyznał bp Lechowicz.

 

 

 

 

 

 

 

 


Przyjmuję decyzję Ojca Świętego Franciszka z pokorą, z posłuszeństwem i z nadzieją - powiedział bp Lechowicz. Podkreślił, że w decyzji papieża rozpoznaje wolę Boga. - Przyjmują z posłuszeństwem, ponieważ całe moje życie jest świadectwem tego, że człowiek dobrze wychodzi na tym, jeżeli jest posłuszny Panu Bogu - wyznał bp Lechowicz. Powiedział, że tym, co napełnia go nadzieją na progu nowej posługi w Kościele, to obecność Boga pośród swojego ludu oraz "to, co dzieje się w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego".

Bp Lechowicz wyraził jednocześnie wdzięczność poprzedniemu biskupowi polowemu gen. bryg. abp Józefowi Guzdkowi za dotychczasową współpracę. - Mam nadzieję, że na jego mądrość i doświadczenie będę mógł liczyć również w przyszłości - powiedział nowo mianowany biskup polowy Wojska Polskiego.

Bp Wiesław Lechowicz ma 59 lat. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1987 roku w katedrze tarnowskiej z rąk bp. Jerzego Ablewicza. W 1992 roku został skierowany na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej do Rzymu. W 1996 roku na Uniwersytecie św. Krzyża obronił rozprawę doktorską pt. "Predicazione e comunicazione. Analisi della predicazione omiletica alla luce della teoria della comunicazione". W 1998 roku został mianowany kapelanem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca, a we wrześniu 1999 roku objął obowiązki prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 2002 roku obronił pracę licencjacką w Instytucie Prawa Kanonicznego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

24 lutego 2004 roku ordynariusz tarnowski powierzył mu obowiązki rektora WSD w Tarnowie. W tym czasie pracował też w Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, będąc współredaktorem ogólnopolskiego programu homiletycznego w latach od 2001/2002 do 2006/2007.

Papież Benedykt XVI 22 grudnia 2007 roku mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Lambiridi (Algieria). Święcenia biskupie przyjął 16 lutego 2008 r. w katedrze w Tarnowie z rąk bp. Wiktora Skworca.

Konferencji Episkopatu Polski, w latach 2010-2012, był Delegatem ds. Powołań.

Od października 2011 roku pełnił funkcję Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i Przewodniczącego Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą. Od września 2014 roku jego biuro działa przy Sekretariacie KEP w Warszawie. W czasie swojej posługi bp Lechowicz regularnie odwiedzał ośrodki polonijne i współpracował z organizacjami polonijnymi. Jest też inicjatorem międzynarodowych Kongresów Młodzieży Polonijnej i Kongresów Rodzin Polonijnych. Wchodzi także w skład Komisji KEP ds. Duchowieństwa, Komisji KEP ds. Duszpasterstwa oraz jest członkiem Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych i Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Ponadto jest członkiem Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji (ICMC).

We wrześniu 2021 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego i za działalność na rzecz środowisk polonijnych.

Jego dewizą biskupią są słowa: "In finem diligere" (Do końca umiłować).

Ingres nowego biskupa polowego do Katedry Polowej odbędzie się 12 lutego 2022 r.

Zapewniamy o modlitwie.