BANER.jpg

Zmiana godzin

odprawianych Mszy Św.

 Od niedzieli 29 marca Msze św. będą odprawiane wg stałego układu godzin tj:

6,30; 8.00; 9.30; 11.00 (transmisja na Garnizon Resovia Militum); 12.30; 18.00

 

WAŻNE INFORMACJE DLA PARAFIAN

Prosimy, aby Wierni dostosowali się do zarządzeń władz państwowych.

 
W zaistniałej sytuacji kolejnych obostrzeń przepisów dokonywanych przez władze państwowe:
Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania.
            Odwołane są również zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty. Księża udadzą się do chorych na indywidualne wezwanie, powiadomienie telefoniczne. Pamiętajmy że, okres spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej trwa przez cały czas radości paschalnej.
            Kto nie będzie mógł przystąpić do spowiedzi, może odzyskać stan łaski uświęcającej poprzez akt żalu doskonałego, czyli  wyrażenie skruchy z miłości do Boga. Taka skrucha może być uzewnętrzniona prostą formułą (np. znany akt żalu: „Ach żałuję za me złości…”). Żal doskonały zawiera w sobie szczery zamiar wyznania grzechów ciężkich w spowiedzi, kiedy to będzie możliwe. Pozwala na przyjęcie Komunii Świętej, kiedy „istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się” (kan. 916 KPK).
    Papież Franciszek w homilii z 20 marca br mówił.: „Czyń to, co mówi Katechizm. Jeśli nie znajdziesz kapłana, który mógłby Cię wyspowiadać, porozmawiaj z Bogiem, który jest Twoim Ojcem i powiedz Mu: «Panie, zrobiłem to, i jeszcze tamto… Przebacz mi» i poproś go z całego serca o przebaczenie, poprzez akt żalu i przyrzeknij Mu: «Potem się wyspowiadam, ale teraz mi przebacz». I od razu wrócisz do łaski Bożej”.
Ponadto można uzyskać łaskę odpustu zupełnego, jakiego szeroko udzieliła Penitencjaria Apostolska chorym i licznym grupom wiernych, jeśli tylko z sercem oderwanym od wszelkiego grzechu za pośrednictwem mediów będą łączyć się ze sprawowaną  Eucharystią lub przeżywać inne nabożeństwa, albo odmówią wskazane modlitwy, wyrażając pragnienie wypełnienia pozostałych warunków odpustu (spowiedź sakramentalna, Komunia Święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego), gdy tylko będzie to możliwe (zob. Dekret Penitencjarii Apostolskiej w sprawie udzielenia specjalnych Odpustów wiernym w obecnej sytuacji pandemii z dnia 20 marca 2020 roku).
Msze św. w naszym kościele odprawiane będą według starego porządku /6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00/ jednak udział w nich ograniczony jest do osób, które je zamawiały /maksymalnie do 5 osób, a od niedzieli 26 maja 30 osób/.
Spowiedź z Komunią św. możliwa będzie w kaplicy Matki Bożej podczas mszy świętych od 6.30 do 7.30 oraz od godz. 17.00 – 18.00 w kaplicy Matki Bożej oraz w pomieszczeniu od strony ogrodu. Można się również umawiać indywidualnie na spowiedź z Ks. Proboszczem dzwoniąc pod numer tel. 517 506 940.
Kancelaria parafialna będzie nieczynna do odwołania. W sprawach pilnych prosimy się zgłaszać do zakrystii zaraz po mszy świętej wieczornej.
Odwołane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie można przeżywać poprzez facebooka naszej parafii – Garnizon Resovia Militum. Zachęcamy wszystkich naszych parafian, aby odprawiali te nabożeństwa indywidualnie lub w rodzinach, bądź też uczestniczyli w nich przez środki społecznego przekazu.
    Nadal czekamy na rozporządzenie Biskupa Diecezji w sprawie terminu I Komunii Świętej.
    Uroczystości Wielkiego tygodnia odbędą się bez udziału wiernych.