BANER.jpg

PRZYJĘCIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

W czwartek 5 lutego 2020 r. Biskup Polowy Wojska Polskiego, Jego Ekscelencja ks. biskup gen. bryg. Józef Guzdek udzielił sakramentu bierzmowania 40-to osobowej grupie młodzieży z naszej parafii. Przed procesyjnym wejściem do kościoła, ks. biskup poświęcił krzyż na placu przykościelnym.

Na wstępie proboszcz ks. płk Władysław Maciej Kozicki powitał wszystkich zebranych i w związku z poświęceniem nowego krzyża nawiązał do słów Jana Pawła II, który wiele razy wskazywał na krzyż nie tylko ten na Giewoncie, ale również i ten który jest symbolem, znakiem, sztandarem dla nas chrześcijan. Swoją laudację ks. proboszcz zakończył cytatem z Pantyrpasu – Karpat Wschodnich, który pozostawili legioniści. Napis na tym krzyżu jest taki: młodzieży polska patrz na ten krzyż, legiony polskie wzniosły go wzwyż, przechodząc góry lasy i wały dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały. Po czym poprosił księdza biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania, a przedstawiciele rodziców zapewnili o rzetelnym przygotowanej młodzieży do przyjęcia tego sakramentu.

Mszy św. przewodniczył ks. biskup a koncelebrowali ks. Stanisław Jamiński, ks. ppłk Rafał Kaproń, ks. Marek Winiarski, ks. Wojciech Środoń, ks. Marcin Dunaj, ks. Jan Szczupak, ks. Jacek Hajduk oraz proboszcz parafii ks. płk Władysław Maciej Kozicki. W wygłoszonej homilii ksiądz biskup porównał przyjęcie sakramentu bierzmowania do posłania, które otrzymuje każdy młody człowiek, bo był czas apostołów, był czas Jana Pawła II, a teraz przyszedł wasz czas, abyście szli i owoc przynosili. Owoc miłości Chrystusowej i wiary konsekwentnej. Aby ten owoc w was trwał. Ale tak jak kiedyś uczniowie potrzebowali pomocy z wysoka, tak dzisiaj wy otrzymacie dary Ducha Świętego. Podziękował rodzicom za wychowanie w wierze i tradycyjnie wręczył kwiaty jednej z babć uczestniczącej w uroczystym przyjęciu sakramentu bierzmowania.

Rodzice młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania na zakończenie podziękowali księdzu Michałowi Kollekowi za przygotowanie młodzieży do przyjęcia tego sakramentu, jako świadomego wyboru drogi życiowej, gdzie na pierwszym miejscu jest Bóg, Honor i Ojczyzna.

Po mszy świętej ksiądz biskup spotkał się z przedstawicielami służb mundurowych i samorządu obecnych na uroczystości. Ksiądz biskup był żywo zainteresowany problemami nurtującymi nasze żołnierskie środowisko.

Przyjmij Księże Biskupie z serca płynące podziękowanie za słowa otuchy, za Twą życzliwość i serdeczność, a my ze swej strony zapewniamy Cię o naszej pamięci w modlitwie. /WT/