BANER.jpg

Kapelanom Wojska Polskiego – ofiarom zbrodni katyńskiej

W poniedziałek 4 listopada br. o godz. 18.00 JE ks. bp. Józef Guzdek - Biskup Polowy Wojska Polskiego odprawił Mszę św. w intencji kapelanów ziemi podkarpackiej, którzy zginęli w śmiercią męczeńską w Katyniu, towarzysząc do końca żołnierzom, wśród których na co dzień posługiwali.

W koncelebrze uczestniczyli: biskup senior Kazimierz Górny, Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. prał. kan. płk Bogdan Radziszewski, Kapelan Krajowy Państwowej Straży Pożarnej ks. st. Bryg. Jan Krynicki, Wikariusz Biskupa diecezji rzeszowskiej ds. społecznych ks. Jan Szczupak, oraz Proboszcz Parafii Garnizonowej w Rzeszowie ks. płk Władysław Maciej Kozicki. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych,  dowódcy, szefowie i komendanci, oraz poczty sztandarowe służb mundurowych podkarpacia, zaproszeni goście, oraz licznie zgromadzeni parafianie. Podczas homilii wygłoszonej przez JE ks. bp. Józef Guzdk skupił się na roli kapelanów wojskowych wykazując, że kapelan nie idzie z żołnierzami po to, żeby walczyć z bronią w ręku. Kapelan idzie po to, by być z żołnierzem, służąc Bogu, ojczyźnie i człowiekowi aż do ostatnich chwil, niosąc nadzieję na wolność.

Po mszy świętej, Biskup Polowy WP wręczył wyróżnionym osobom medale „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”. Następnie nastąpiło procesyjne przejście przed kościół, pod nowoutworzoną tablicę pamiątkową, gdzie odegrano Hymn Państwowy. Po okolicznościowych przemówieniach JE ks. bp Józef Guzdek w towarzystwie Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. Bryg. Dariusza Lewandowskiego oraz siostrzenicy zamordowanego śp. ks. ppłk Andrzeja Niwy pani Maria Dubrawska dokonał odsłonięcia tablicy. Następnie por Malinowski odczytał apel pamięci, a żołnierze Kompanii Honorowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich wystawionej przez 1 Batalion Strzelców Podhalańskich oddali salwę honorową. Uroczystości zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego przez Orkiestrę Wojskową. (W.T.)