BANER.jpg

ODPUST W PARAFII

2 maja o godz. 18.00 w wigilię Święta Matki Bożej Królowej Polski została odprawiona uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył Jego Ekscelencja biskup pomocniczy senior Archidiecezji Krakowskiej ksiądz biskup Jan Zając, a w koncelebrze brało udział 16 księży kapelanów służb mundurowych w tym kapelan prawosławny z Przemyśla, proboszczów dekanatu i zaproszonych księży.

We Mszy świętej wzięli udział przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, władze miejskie i wojewódzkie, parlamentarzyści, oraz licznie zgromadzeni parafianie.

Przedstawiciele Rady Parafialnej powitali księdza biskupa, nawiązując do zawołania biskupiego sprzed 15 laty, słów „Surgite, eamus” (wstańcie, chodźmy). Następnie ks. płk Władysław Maciej Kozicki – kapelan Garnizonu Rzeszów i proboszcz naszej parafii powitał dostojnych gości i zaprosił do udział w Eucharystii, podczas której szczególną modlitwą otoczyliśmy Polonię i Polaków którzy znaleźli się poza granicami Rzeczypospolitej po II wojnie światowej.

Podczas homilii ksiądz biskup skupił się na roli Matki Bożej w dziejach naszego państwa, mówił: Naród polski na przestrzeni dziejów doświadczył opieki Matki Bożej, o czym świadczy pierwszy hymn „Bogurodzica Dziewica”, oraz Śluby Jasnogórskie Króla Kazimierza (…) Można dziś zapytać, do kogo należymy , my Polacy? Mówią o tym modlitwy i pieśni wznoszone za pośrednictwem Matki Chrystusa do Jej Syna. Bo taki jest nasz skarb – Jezus Chrystus. (…) Daje nam Ona – Matka jakby kodeks, który mamy przekazać następnym pokoleniom. To Ona z wysokości krzyża została matką Jana Apostoła i naszą matką. Byłoby tragiczne, gdyby Polacy zapomnieli, że króluje ukrzyżowany Chrystus i Matka Jego – Królowa Polski. Następnie kaznodzieja nawiązał do pożaru katedry Norte Dame, ocalenia relikwii korony cierniowej i laicyzacji Europy. Mówił: Polska zdaje się dzisiaj odchodzić od swojej królowej, wchodząc do zjednoczonej Europy. Nie możemy zdradzić Maryi! Mamy obowiązek przekazywać wartości chrześcijańskie innym. Mamy budować nową ziemię i nowego człowieka. Nie możemy być obojętni, musi nas obchodzić Ewangelia. Głosił to nasz papież rodak Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek. Homilię biskup zakończył cytatem z Hymnu brewiarza na święto Matki Bożej Królowej Polski:

Ochroń nas, Matko, przed naszą słabością,
Bądź z Twoim ludem, gdy próba nadejdzie,
Uczyń nas wszystkich świątynią Jezusa,
Bogurodzico.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Bogu Jednemu niech będzie na wieki
Cześć i podzięka za naszą Królową,
Bogurodzicę. Amen.

W słowie pożegnalnym proboszcz parafii garnizonowej ks. płk Władysław Maciej Kozicki nawiązał do wspomnień seminaryjnych, kiedy to rektorem był ksiądz profesor Jan Zając – podkreślając jego życzliwość, serdeczność i łagodność, po czym wręczył okolicznościowe upominki. Po Eucharystii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie wierni odmówili Litanię Loretańską, oraz modlitwę ks. Piotra Skargi w intencji Ojczyzny. Następnie wszyscy uczestniczyliśmy w procesji dookoła kościoła. Uroczystość zakończyło odśpiewanie pieśni Boże coś Polskę.

Na uczestników uroczystości czekał poczęstunek w postaci żołnierskiej grochówki przygotowanej przez personel 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i serwowanej przez żołnierzy 21 batalionu logistycznego.

Tekst: AWT; zdjęcia M.L.