BANER.jpg

 

Chcemy dziękować Bogu za Jego miłość,
która jest silniejsza od śmierci i grzechu.
Ta miłość objawia się i urzeczywistnia
Jako miłosierdzie w naszym codziennym życiu
I przynagla każdego człowieka,
Aby i on z kolei czerpał miłość miłosierną
Od Ukrzyżowanego".
                                                               Jan Paweł II

Dzieląc się radością ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,
w imieniu własnym i księży wikariuszy pracujących w naszej parafii
pragnę złożyć Wam, drodzy parafianie
najserdeczniejsze, z serca płynące życzenia świąteczne.

Niech Wielka Noc stanie się dla Was ponownym
odkryciem „Zwycięzcy Śmierci, Piekła i Szatana”,
a tajemnica pustego grobu napełni otuchą i nadzieją na życie wieczne.

Niech blask wielkanocnego poranka opromienia Wasze życie tak,
abyście potrafili dzielić się z innymi wiarą w zwycięstwo
dobra nad złem,
miłości nad nienawiścią,
prawdy nad fałszem
i życia nad śmiercią.Ksiądz prałat płk Władysław Maciej Kozicki
i księża wikariusze Parafii Garnizonowej