BANER.jpg

Konsekracja nowego ołtarza w naszym kościele

         Dziękując Bogu za odzyskaną 100 lat temu Niepodległość, za 25 lat obecności w Rzeszowie 21 Brygady Strzelców, w wigilię wyboru na Stolicę Piotrową naszego rodaka 40 lat temu – obecnie świętego Jana Pawła II, Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie przeżywała niecodzienną uroczystość. Ekscelencja Ksiądz Biskup Polowy gen. bryg. dr Józef GUZDEK dokonał konsekracji nowego ołtarza.

W tym historycznym wydarzeniu wzięli udział żołnierze garnizonu z Panem gen. bryg. Ryszardem PIETRASEM na czele. Przybyli przedstawiciele wszystkich służb mundurowych Rzeszowa, poczty sztandarowe, żołnierze, funkcjonariusze służb, przedstawiciele „Strzelca”, kombatanci, weterani i parafianie.

         Nowy ołtarz został wykonany z hiszpańskiego marmuru: cremomarchill /postawa i blat ołtarza/, oraz spring yellow /stopa ołtarza i ambony/. Kamienny ołtarz spełnia wymogi określone przez przepisy liturgiczne oraz konserwatora zabytków.

         Ołtarz stanowi serce i centrum świątyni. Jest miejscem, w którym niebo jest bliżej ziemi, zaś człowiek bliżej Boga. Przy ołtarzu ludzie oddają cześć Bogu, jednocząc się z ofiarą Chrystusa uczą się szacunku do człowieka, zwłaszcza dla tych, którzy oddali swe życie na ołtarzu Ojczyzny i tych, którzy jej służą dzisiaj broniąc Jej niepodległości i granic. Kościół Garnizonowy i jego ołtarz są miejscem szczególnym. Tu gromadzi się wojsko i służby mundurowe gotowe nieść pomoc wszystkim pragnącym bezpieczeństwa i pokoju. To przy ołtarzu prosimy o odwagę dla żyjących i miłosierdzie Boże dla tych, którzy zakończyli już swą ziemską drogę, nie szczędząc krwi ani życia dla Ojczyny.

         Ołtarz to miejsce i znak ofiary. Ołtarz również uczty i uświadamia nam, że jesteśmy wybrani, by uczestniczyć w ofierze Jezusa, którą On sam składa Bogu Ojcu, ale również my ofiarujemy siebie z Jezusem, to znaczy, że na tym ołtarzu jakby kładziemy całe nasze życie: to czym żyjemy, swoje troski, ciężary i radości. Do istoty ofiary należy to, że dajemy Bogu wszystko to, co najlepsze, dajemy z serca. Nie można ofiarować się Bogu tylko częściowo, tylko kilka procent…

         Bardzo mi zależało na tym, aby jak na poprzednim tak i na tym ołtarzu umieszczono monogram IHS - „In hoc signo vinces”- w tym znaku… zwyciężysz /słowa, jakie pod świecącym krzyżem na niebie miał usłyszeć Konstantyn Wielki w czasie marszu na Rzym, przed stoczeniem bitwy z Maksencjuszem w r. 312/. Te słowa dały zwycięstwo cesarzowi, a nas motywują dziś do miłości Boga i ludzi, do wierności w naszej służbie i prawości podczas wykonywania naszych zadań.

         Niech to co tu się dokonało 15 października 2018 stanie się świadectwem dla przyszłych pokoleń, które będą się tutaj modlić za Ojczyznę, za wojsko, za tych, którzy ratują i bronią, za tych, którzy gotowi są z miłości do Polski – naszej Matki oddać nawet swoje życie.

         Niech i nas prowadzą do ołtarza słowa, które wypowiada służba liturgiczna ilekroć udaje się do ołtarza z posługą: „Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuje służby, chcę ją dobrze pełnić...”

             ks. ppłk Władysław Maciej Kozicki

                                             proboszcz