BANER.jpg

Obchody wojewódzkie Święta Wojska Polskiego

i 98 rocznicy Bitwy Warszawskiej

Obchody Święta Wojska Polskiego w Rzeszowie 15 sierpnia 2018 roku rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym, którą koncelebrował Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. bp Jan Wątroba.

21 Brygada Strzelców Podhalańskich, oraz 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, instytucje wojskowe z regionu oraz młodzież strzelecka wystawiła asysty honorowe. Uroczystościom towarzyszyły ponadto poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i służb mundurowych. Wagę obchodów podkreśliła obecność władz wojewódzkich i samorządowych, kombatantów, parlamentarzystów, duchowieństwa oraz mieszkańców miasta.

Na wstępie proboszcz parafii cywilno-wojskowej- kapelan garnizonu rzeszowskiego ks. ppłk Władysław Maciej Kozicki przywitał wszystkich zebranych w tym szczególnym roku 100 lecia odzyskania niepodległości. Homilię wygłosił ks. kanonik Józef Jończyk – proboszcz parafii pw. Św. Kazimierza w Krakowie. Podczas homilii kaznodzieja skupił się na znaczeniu patriotyzmu w życiu religijnym, przywiązaniu do tradycji, w tym również do tradycji oręża polskiego. To wiara w Boga i nadzieja na lepsze jutro, oraz determinacja i wysoki kunszt żołnierskiego rzemiosła zatrzymały falę bolszewicką uparcie dążącą do opanowania Europy. Nie pierwszy to raz w dziejach Europy żołnierze polscy odegrali kluczową rolę w jej wolności i suwerenności. Ojciec św. Franciszek przywołując słowa II Soboru Wtykańskiego, przypomina nam, że wszyscy wierni we wszystkich sytuacjach życiowych i w każdym stanie powołani są przez Pana - mówił kaznodzieja -  każdy na właściwej sobie drodze, do doskonałej świetości. Ojczyzno moja kochana, Polsko, Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna. Na zakończenie Eucharystii J. E. biskup Jan Wątroba podziękował wszystkim zebranym za świadectwo patriotycznej postawy obywatelskiej i odpowiedzialności za losy naszej ojczyzny.

Bezpośrednio po Mszy Świętej, kolumny pododdziałów składających się z żołnierzy Garnizonu Rzeszów, służb mundurowych oraz młodzieży strzeleckiej przemaszerowały ulicami miasta pod pomnik generała Władysława Sikorskiego, gdzie o godzinie 11.00 rozpoczął się uroczysty apel.