BANER.jpg

Tablica upamiętniająca ks. Józefa Pałęgę

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia po Mszy Świętej o godz. 9.30 miała miejsce szczególna uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ks. płk Józef PAŁĘGA, w Kaplicy Zbawiciela Świata (aktualnie Matki Bożej Ludźmierskiej– Gaździny Podhala), której budowniczym w latach osiemdziesiątych był właśnie ksiądz Pałęga, jako ówczesny proboszcz i kapelan rzeszowskiego garnizonu.

Odsłonięcia tablicy dokonała siostra księdza Maria oraz członek Rady Parafialnej mjr rez. Wojciech Trojanowski. W uroczystości brała udział najbliższa rodzina księdza Józefa, na stałe zamieszkała w Kielcach. Podczas homilii ksiądz proboszcz ppłk Władysław Maciej Kozicki przybliżył zgromadzonym wiernym postać długoletniego proboszcza parafii garnizonowej.

Ksiądz płk Józef Pałęga rodził się 28.12.1918 r. w m. Bliżyce (powiat Włoszczowa). W roku 1933 rozpoczął naukę w gimnazjum franciszkańskim w Niepokalanowie. W 1939 r. zdał maturę w Lwowskim gimnazjum im Karola Szajnochy. 30.08.1942 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Eugeniusza Baziaka. W 1945 r. rozpoczął studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1948 r. uzyskał dyplomy magisterskie z filozofii i teologii. Skierowany do Głogówka na Śląsku, gdzie w latach 1948 - 1952 organizował i prowadził gimnazjum franciszkańskie. W 1952 r. powrócił do Krakowa i jako wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego pracował przez 3 lata.

W latach 1956 - 1962 pracował na parafiach w Krośnie, Gołonogu i Radomsku. W latach 1962 - 1966 był przełożonym i proboszczem kościoła pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu.  W 1967 r. otworzył przewód doktorski na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W tymże roku zgłosił się do Generalnego Dziekanatu WP i otrzymał skierowanie do Rzeszowa  oraz został przydzielony do Diecezji Lubelskiej. W latach 1967 - 1986 pełnił funkcję kapelana Garnizonu Rzeszów i proboszcza parafii cywilno - wojskowej. Przeprowadził gruntowny remont i rozbudowę świątyni pomimo niesprzyjających okoliczności. Wybudował boczną kaplicę, dzwonnicę, umocnił fundamenty i osuszył podziemia kościoła, a odnalezione w nich szczątki oo. Reformatów i konfederatów barskich z należytą czcią złożył do krypt. Wyróżniony Kanonią Lubelską. Od jesieni 1986 r. w stopniu pułkownika przebywał na emeryturze jako ksiądz rezydent parafii garnizonowej. Codziennie o godz. 7.30 odprawiał Mszę Św. w Santuarium Matki Boże Rzeszowskiej u oo. Bernardynów, po czym długie godziny spędzał w konfesjonale.

Zmarł 20 września 2014 r., pochowany w Rzeszowie na cmentarzu Wilkowyja.

Tablica jest uhonorowaniem zasług ks. proboszcza Józefa Pałęgi w kształtowaniu dzisiejszego wizerunku poreformackiej świątyni.