BANER.jpg

Barbórka represjonowanych żołnierzy górników

Tradycyjnie jak corocznie w dniu święta św. Barbary żołnierze górnicy ze Związku Represjonowanych politycznie Żołnierzy Górników Okręgu Rzeszowskiego zgromadzili się wraz ze swoimi rodzinami w garnizonowej świątyni by dziękować swojej patronce św. Barbarze za otrzymane łaski i prosić za jej pośrednictwem o dalsze błogosławieństwo. Proboszcz parafii ks. prał. ppłk Władysław KOZICKI witając przybyłych żołnierzy górników podziękował im za ich niezłomną postawę, w szerzeniu patriotyzmu w tamtych trudnych czasach.

Homilię do zebranych wygłosił kapelan 21 BSP ks. Michał Kollek, który przybliżył wiernym zgromadzonym w świątyni trudy ciężkiej, katorżniczej służby wojskowej żołnierzy górników w kopalniach węgla i rudy uranu oraz kamieniołomach. Trudy służby w batalionach górniczych ks. Michał zna, bo jak stwierdził również z jego rodziny jeden z dziadków służył w kopalni jako żołnierz.

Na zakończenie uroczystej mszy  proboszcz parafii ks. prał. ppłk Władysław KOZICKI został odznaczony Krzyżem Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników   przyznanym przez Zarząd główny ZRPŻG w Warszawie.

Po zakończeniu ceremonii członkowie Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników wraz z rodzinami i księżmi z garnizonowej parafii złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą epitafijną żołnierzy górników.