BANER.jpg

Święto 21 batalionu logistycznego

            9 października żołnierze i cywilni pracownicy wojska 21 Batalionu Logistycznego z Rzeszowa obchodzili swoje coroczne święto.

            Tegoroczne święto rozpoczęła uroczysta Msza Święta, sprawowana w intencji: odbywającego się tego samego dnia przekazania obowiązków na stanowisku dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz święta 21 Batalionu Logistycznego.

           

 

Podczas homilii, proboszcz parafii ks. płk Tomasz Anisiewicz cytując słowa, iż logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym, odniósł się do ważnej roli, którą w dzisiejszej profesjonalnej armii odgrywają pododdziały zabezpieczające kompleksowo działania wojsk.

            W krótkich i treściwych słowach, podziękował żołnierzom za ich codzienny trud służby i poświęcenie.

            Następnie na terenie kompleksu wojskowego, zajmowanego przez 21 batalion logistyczny odbył się uroczysty apel.

            Swoją obecnością na nim zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, dowódcy jednostek wojskowych oraz szefowie i komendanci instytucji wojskowych garnizonu Rzeszów. Obecni byli również współpracujący z batalionem przedstawiciele Sanockiego Koła Żołnierzy Wojska Polskiego imienia 2 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sanoka oraz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.

            W uroczystym apelu brała udział również młodzież z pobliskich jednostek oświatowych.

            Podczas apelu odczytany został rozkaz, na podstawie którego wyróżniający się żołnierze, służący na co dzień w 21 batalionie logistycznym zostali uhonorowani odznaką pamiątkową batalionu oraz nagrodami rzeczowymi.

            Następnie dowódca batalionu podpułkownik Jarosław Piasny, wręczył odznaki honorowe czterem zasłużonym przyjaciołom batalionu. Ustanowione na pamiątkę daty powstania 2 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sanoka święto batalionu, było bardzo dobrą okazją do wręczenia odznaczeń dla dowódcy oraz zastępcy dowódcy-szefa sztabu batalionu. Odznaczenia zostały nadane przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Związek Kombatantów RP oraz byłych więźniów politycznych, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów oraz Związek Polskich Spadochroniarzy.

            Podczas przegrupowania pododdziałów do uroczystej defilady, pododdział pod dowództwem kapitana Arkadiusza Kowala, zaprezentował pokaz musztry paradnej, który wzbudził niemałą sensację wśród zaproszonych gości i zebranej publiczności.

            W czasie trwania święta 21 batalionu logistycznego, na terenie koszar odbył się statyczny pokaz sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu jednostek wchodzących w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, a najmłodsi mogli spróbować swoich sił zarówno w licznych konkurencjach sportowych, jak również podczas zorganizowanych przejażdżek konno.