BANER.jpg

Święto Wojsk Lądowych w Rzeszowie

            W dniach od 10 do 12 września 2015 roku w Rzeszowie odbyły się centralne uroczystości Święta Wojsk Lądowych, które obchodzone jest w rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej 1683 roku.

            Uroczystości rozpoczęła Msza święta sprawowana w naszym parafialnym kościele, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Biskup Polowy Generał Brygady Józef Guzdek. Wraz z Biskupem Mszę świętą koncelebrowali licznie przybyli kapelani wojskowi, na czele z Dziekanem Wojsk Lądowych Ks. ppłk Grzegorzem Krupskim.  W Eucharystii uczestniczył także Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego – Ewangelicki Biskup Wojskowy Mirosław Wola.

           

Na początku Mszy świętej Ksiądz Dziekan powitał wszystkich zebranych i zaprosił do wspólnej modlitwy.

            Biskup Polowy podziękował Panu Generałowi Januszowi Bronowiczowi - Inspektorowi Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, za to, że w tych dwóch dniach obrad i konferencji jest czas na Eucharystię podczas której pragniemy się modlić za tych co służyli i polegli oraz za tych, którzy nadal pełnią tę zaszczytną i owocną służbę.

            W homilii biskup Guzdek, nawiązując do Ewangelii o budowaniu domu na skale wskazał, że przepustką do nieba jest wierność.

            „Wierność to drugie imię miłości. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zawsze miłość, która każe brać odpowiedzialność za powierzonych nam przez Boga ludzi i wyznaczone zadania.

            Nagradzamy i wyróżniamy żołnierzy, których miłość Ojczyzny zaprowadziła na szczyty heroizmu. Wierni wojskowej przysiędze walczyli z wrogiem, przelewali krew a nawet składali swoje życie na ołtarzu wolności. Ich wierność Ojczyźnie dostrzegana i nagradzana jest wdzięczną pamięcią nawet po upływie setek lat.

            Dziś wspominamy zwycięstwo z 12 września 1683 roku. Odniosła je polska armia na przedpolach Wiednia pod wodzą króla Jana III Sobieskiego wraz ze sprzymierzonymi wojskami.

            W tamtym czasie Europa dochowała wierności wartościom wypisanym na wojskowych sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Sprzymierzone wojska pokonały armię turecką, która była zagrożeniem nie tylko dla wolności naszego kontynentu, ale także jego chrześcijańskiej kultury”.

            Kaznodzieja podkreślił, że „przyszło nam żyć w czasach, gdy bohaterami medialnych rankingów stają się ludzie zdrady. Niestety, bardzo często lansuje się w mediach tych, którzy powinni się wstydzić swojego zachowania. Oczywiście, Kościół nikogo nie potępia, ale wzywa do nawrócenia i przemiany serc. Uznanie winy, pokuta i nawrócenie to jedyny sposób, by naprawić grzech zdrady”.

            Biskup Polowy wezwał do refleksji i szukania odpowiedzi na pytanie o wierność polskiego żołnierza: „Każdy z nas składał przysięgę wojskową i zobowiązał się do strzeżenia polskich granic i wolności naszego narodu za cenę przelanej krwi a nawet życia złożonego na ołtarzu Ojczyzny. Dziś w blasku wojskowych sztandarów z godłem polskim i napisem: „Bóg, Honor, Ojczyzna” robimy rachunek sumienia z wierności danemu słowu. Pytamy o czyny potwierdzające nasze deklaracje do wiernej służby Bogu i Ojczyźnie” – zakończył Kaznodzieja.

            Na zakończenie Eucharystii swoje życzenia żołnierzom złożył także Ewangelicki Biskup Polowy Mirosław Wola.

            Generał Janusz Bronowicz podziękował na ręce Biskupa Polowego wszystkim Kapelanów za obecność i opiekę duszpasterską podczas misji wojskowych i na co dzień. Jako wyraz wdzięczności i na upamiętnienie Uroczystości wręczył Biskupowi symboliczną Buławę.

            Wojska Lądowe to największy rodzaj sił zbrojnych. Służy w nich prawie 50 tysięcy żołnierzy. Należą do nich jednostki pancerne i zmechanizowane, aeromobilne, wsparcia bojowego (rozpoznania, walki elektronicznej, działań psychologicznych, rakietowe i artylerii, obrony przeciwlotniczej, chemiczne, inżynieryjne), zabezpieczenia (dowodzenia, łączności i informatyki, medyczne, współpracy cywilno-wojskowej).

            Podstawę potencjału bojowego Wojsk Lądowych stanowią: Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód (część polska); trzy dywizje: 11 Dywizja Kawalerii Pancernej; 12 Dywizja Zmechanizowana; 16 Dywizja Zmechanizowana; trzy samodzielne brygady: 6 Brygada Powietrznodesantowa; 21 Brygada Strzelców Podhalańskich; 25 Brygada Kawalerii Powietrznej; trzy pułki przeciwlotnicze; dwa pułki saperów i dwa pułki inżynieryjne; dwa pułki chemiczne; trzy pułki rozpoznawcze; jednostki dowodzenia, zabezpieczenia i wsparcia; jednostki szkolnictwa Wojsk Lądowych.

            Wojska Lądowe przeznaczone są do obrony przed atakiem lądowo - powietrznym w dowolnym rejonie kraju, na każdym kierunku, w obliczu każdej formy zagrożenia militarnego.       Dysponując dużą siłą ognia, manewrowością i odpornością na uderzenia przeciwnika, stanowią trzon Wojska Polskiego. Cechuje je całkowite zmotoryzowanie, szerokie wykorzystanie nowoczesnych technik walki we współdziałaniu z siłami powietrznymi i marynarką wojenną. Narodowa doktryna obronna przewiduje, że Wojska Lądowe uczestniczą również w realizacji zobowiązań Polski, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, pełnieniem misji pokojowych i humanitarnych. Od lat na wojskach tych spoczywa główny ciężar udziału w misjach zagranicznych, a także likwidacji klęsk żywiołowych. Jednocześnie żołnierze Wojsk Lądowych stanowią trzon ćwiczeń prowadzonych zarówno pod kierownictwem Dowódcy Generalnego RSZ, jak też Dowódcy Operacyjnego RSZ.

            Wojska Lądowe są intensywnie modernizowane. Ostatnio otrzymały partię czołgów Leopard 2A5 i 2A4 wraz ze sprzętem towarzyszącym, dla 34 Brygady Kawalerii pancernej. W najbliższych latach do jednostek Wojsk Lądowych trafią kolejne transportery Rosomak, zestawy przeciwpancerne Spike, sprzęt teleinformatyczny, indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza – system „Tytan”, wozy wsparcia bezpośredniego Gepard, bojowe wozy piechoty Borsuk, 155 mm samobieżne haubice Krab, 155 mm samobieżne haubice Kryl, 120 mm samobieżne moździerze Rak na podwoziu kołowym i gąsienicowym oraz wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Homar wraz z amunicją.

            W latach 2014-2015 nastąpiła intensyfikacja szkolenia międzynarodowego jednostek Wojsk Lądowych. Oprócz przedsięwzięć planowych odbyły one szereg szkoleń i ćwiczeń dodatkowych. Najważniejszymi międzynarodowymi zadaniami były i są dla nich szkolenia z komponentami Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji.

            W 2015 roku największym zadaniem dla lądowców będzie październikowe ćwiczenie pk. Dragon, w którym pierwszoplanowym ćwiczącym będzie 11 Lubuska Dywizja Kawalerii pancernej. Wezmą w nim udział także sojusznicy z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Kanday.

            Centralnym punktem obchodów Święta Wojsk Lądowych w Rzeszowie był uroczysty Apel przeprowadzony 11 września w centrum Rzeszowa z udziałem pocztów sztandarowych jednostek Wojsk Lądowych.

            Podczas Apelu Inspektorzy Wojsk Lądowych Polski i Niemiec, gen. dyw. Janusz Bronowicz oraz gen. broni Jorg Vollmer podpisali wytyczne ramowe dla polsko – niemieckiej grupy roboczej, zajmującej się programowaniem współpracy wojsk lądowych obydwu krajów.

            Uroczystościom w centrum miasta towarzyszył pokaz statyczny nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia wojsk lądowych oraz piknik wojskowy w Parku Jedności Polonii z Macierzą.

            Tegorocznym obchodom Święta Wojsk Lądowych towarzyszyła dwudniowa (10 i 11 września) konferencja dotycząca doświadczeń, wniosków i korzyści dla sił zbrojnych z udziału w misji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) w Republice Afganistanu.

            Na Placu Politechniki w tych dniach wystawiony został sprzęt wojskowy wykorzystywany przez polskich żołnierzy w Afganistanie.

            Główny Apel odbył się 11 września na alei Łukasza Cieplińskiego o godz. 13:30. Można było zobaczyć Pododdziały Wojsk Lądowych z całego kraju.

            W defiladzie wzięli udział żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 12 i 16 Dywizji Zmechanizowanej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz poczty sztandarowe wszystkich jednostek wojskowych Wojsk.

            Od 10:00 do 18:00 w „Parku Jedności Polonii z Macierzą” mieszkańcy miasta i goście mogli uczestniczyć w pikniku wojskowym.

            Główną atrakcją pikniku były pokazy sprzętu wojskowego jakim dysponują Wojska Lądowe.

            Można było zobaczyć czołg Leopard 2A5, czołg PT-91, popularny Rosomak, samobieżny moździerz Rak, wyrzutnie WR-40 Langusta, samobieżną armato-haubice AHS DANA, opancerzony samochód terenowy Tur 5 i wiele innych nowoczesnych konstrukcji.

            Ponadto zaprezentowana była strzelnica tunelowa i kontenerowa, broń strzelców wyborowych, amunicja oraz wyposażenie osobiste żołnierzy. Swoje nowinki techniczne zaprezentowały także polskie zakłady zbrojeniowe.

            Piknikowi towarzyszyły występy artystyczne zespołów z klubów wojskowych. Wystąpił między innymi słynny zespół „Czasza”.

            Pokazy sprzętu wojskowego zaplanowano również na kolejny dzień obchodów, 12 września w sobotę od 10:00 do 15:00.