BANER.jpg

Intencje Papieskie

Luty 2020

Intencja modlitwy powszechnej - Usłyszeć wołanie migrantów.

Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Warto odwiedzić

Licznik

Uroczyste zakończenie kursu przedmałżeńskiego

W czwartek 12 czerwca w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana wspólną Eucharystią w naszej parafii zakończono wiosenną edycję kursu przedmałżeńskiego.

Kurs skierowany był do żołnierzy i pracowników cywilnych wojska Garnizonu Rzeszów.

Tematyka katechez dla narzeczonych, którą przygotował i poprowadził ks. kpt. dr Sebastian Piekarski, obejmowała następujące bloki tematyczne:

  1. Małżeństwo – sakramentem.
  2. Miłość, wierność, uczciwość – aż do śmierci.
  3. Eucharystia – znak miłości.
  4. Celebracja Eucharystii.
  5. Spowiedź – szkoła przebaczenia.
  6. Celebracja sakramentu pokuty.
  7. Psychologia małżeństwa i rodziny.
  8. Etyka małżeńska.
  9. Dziecko i jego wychowanie.
  10. Małżeństwo w kryzysie. Co dalej?

Spotkania przedmałżeńskie mają formować i kształtować prawidłowe postawy moralne.

Tematyka podjętych katechez ma kształtować wśród młodych ludzi chrześcijański pogląd na te zagadnienia i postawę dającą zdolność do podjęcia współpracy z łaską Bożą w sakramencie małżeństwa.

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że: „duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, ażeby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił” (KPK kan. 1063).

Katechezy przedmałżeńskie odbywały się regularnie od miesiąca lutego, w każdy czwartek o godz. 16:00. Wszyscy uczestnicy otrzymali na zakończenie zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.