BANER.jpg

Intencje Papieskie

Styczeń

 • Intencja ewangelizacyjna — Braterstwo ludzkie

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Warto odwiedzić

Licznik

Uroczyste zakończenie kursu przedmałżeńskiego

W czwartek 12 czerwca w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana wspólną Eucharystią w naszej parafii zakończono wiosenną edycję kursu przedmałżeńskiego.

Kurs skierowany był do żołnierzy i pracowników cywilnych wojska Garnizonu Rzeszów.

Tematyka katechez dla narzeczonych, którą przygotował i poprowadził ks. kpt. dr Sebastian Piekarski, obejmowała następujące bloki tematyczne:

 1. Małżeństwo ? sakramentem.
 2. Miłość, wierność, uczciwość ? aż do śmierci.
 3. Eucharystia ? znak miłości.
 4. Celebracja Eucharystii.
 5. Spowiedź ? szkoła przebaczenia.
 6. Celebracja sakramentu pokuty.
 7. Psychologia małżeństwa i rodziny.
 8. Etyka małżeńska.
 9. Dziecko i jego wychowanie.
 10. Małżeństwo w kryzysie. Co dalej?

Spotkania przedmałżeńskie mają formować i kształtować prawidłowe postawy moralne.

Tematyka podjętych katechez ma kształtować wśród młodych ludzi chrześcijański pogląd na te zagadnienia i postawę dającą zdolność do podjęcia współpracy z łaską Bożą w sakramencie małżeństwa.

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że: ?duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, ażeby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił? (KPK kan. 1063).

Katechezy przedmałżeńskie odbywały się regularnie od miesiąca lutego, w każdy czwartek o godz. 16:00. Wszyscy uczestnicy otrzymali na zakończenie zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.