BANER.jpg

„Panie nie mam człowieka…” – Ty bądź takim człowiekiem

Bierzmowanie w naszej parafii

3 kwietnia 2014 roku na Mszy świętej o godzinie 18:00 Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii.

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęło 36 osób.

Bierzmowanie jest kolejnym Sakramentem Inicjacji Chrześcijańskiej. Chrześcijanin odrodzony przez Chrzest, zostaje przez bierzmowanie umocniony, a w Eucharystii otrzymuje pokarm nadprzyrodzony. Bierzmowany zostaje ściśle związany z Kościołem i bierze czynny udział w jego zbawczej misji.

Sakrament Bierzmowania wyciska także niezniszczalny charakter, znamię, pieczęć duchową, która bardziej upodabnia do Chrystusa.

Jako Sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim; nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata.

Sakrament Chrztu wprowadza człowieka do wspólnoty Kościoła, natomiast w darze Sakramentu Bierzmowania Jezus Chrystus ubogaca chrześcijanina stałym i specjalnym działaniem Ducha Świętego. Moc Ducha Pocieszyciela jest szczególna i wyjątkowa, bowiem doskonalej jednoczy ochrzczonego ze wszystkimi członkami całego Kościoła.

Trudno sobie wyobrazić lepszą okazję, aby już w chwili przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, rozpocząć przeżywanie doskonalszej więzi z Kościołem i rozwijać się coraz bardziej na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia.

W parafii Garnizonowej w Rzeszowie przygotowanie do Bierzmowania rozpoczyna się w III klasie Gimnazjum. Młodzież przygotowuje się do tego wyjątkowego momentu poprzez spotkania formacyjne prowadzone specjalnie dla nich przez kapłana. Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do tego sakramentu był w naszej parafii ks. Tomasz Błaż.

Na początku Eucharystii słowa powitania do wszystkich zgromadzonych skierował Proboszcz parafii ks. płk Tomasz Anisiewicz.

Ksiądz Proboszcz zaznaczył, że Biskup Polowy jest dla naszej parafii Gospodarzem i Siewcą, który przybył zasiać Słowo Boże i udzielić Sakramentu Bierzmowania zgromadzonej młodzieży.

Następnie przedstawiciele Rodziców poprosili Księdza Biskupa o udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania, modlitwę i pasterskie słowo.

Ksiądz Biskup sprawował Eucharystię w intencji Bierzmowanych, by otwarli swe serca na dary Ducha Świętego i wykorzystali je do dobrych decyzji, które zaważą na ich dalszym życiu.

Biskup Polowy w wygłoszonej homilii nawiązał do odczytanej w czasie Mszy świętej Ewangelii według świętego Jana o uzdrowieniu człowieka nad sadzawką Betesda.

Jest to bardzo dramatyczny opis, a najdramatyczniejsze są słowa tego chorego: Panie, nie mam człowieka. Także i dzisiaj w XXI wieku największą bolączką jest samotność. Jednak wy młodzi jesteście w innej sytuacji. Wy macie wielu dobrych i życzliwych ludzi, dzięki którym tu jesteściezaznaczył Ksiądz Biskup.

Warto więc dzisiaj uświadomić to sobie i podziękować za kochającą rodzinę, która przekazała wam wiarę. Warto podziękować za wszystkich nauczycieli, wychowawców i katechetów, którzy wskazywali i wskazują wam właściwą drogę. Warto dzisiaj w kontekście dramatu tego człowieka uświadomić sobie to co posiadamy.

Kaznodzieja następnie wezwał kandydatów do Bierzmowania, aby szli do tych, którzy mówią, że nie mają człowieka, po to by ich podprowadzić do Jezusa. Ty bądź takim człowiekiem, wielu bowiem na was czeka.

Kończąc życzę wam by znaleźli się kiedyś tacy ludzie, którzy podziękują wam za to, że wprowadziliście ich na drogę wiary, że podprowadziliście ich do Jezusa.

Ekscelencja podziękował także Rodzicom, Nauczycielom oraz Kapłanom za przykład i świadectwo prawdziwej wiary, które dopomogły tym młodym przygotować się do Sakramentu Bierzmowania.

Bo Bierzmowanie to poważna sprawa. To moment konkretnej decyzji, to dzień w którym Kościół w osobie Biskupa posyła Was byście innym nieśli te ziarna wiary zasiane w waszych sercach, byście innych prowadzili do Jezusa – zakończył Kaznodzieja.

Po kazaniu Ksiądz Biskup udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Młodzież przyjmowała go w wielkiej powadze i skupieniu.

Po skończonej Uroczystości nowo bierzmowani podziękowali Księdzu Biskupowi za modlitwę i udzielenie Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, zapewniając przy tym, że nie zawiodą zaufania Chrystusa i Kościoła, którym dzisiaj przez Bierzmowanie zostali obdarzeni.

Oby nie brakło im gorliwości i wiary w dawaniu świadectwa Ewangelii i głoszenia jej całemu światu.