BANER.jpg

Intencje Papieskie

Styczeń

  • Intencja ewangelizacyjna — Braterstwo ludzkie

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Warto odwiedzić

Licznik

Biskup Edward Białogłowski ? Honorowym Podhalańczykiem

Święto 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

23 maja 2014 roku w naszym kościele odbyła się uroczysta Msza święta z udziałem Wojska Rzeszowskiego Garnizonu, z racji przypadającego 26 maja Święta 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej Edward Białogłowski, który również wygłosił Słowo Boże. Mszę świętą koncelebrowali kapelani wojskowi na czele z Ks. płk. Tomaszem Anisiewiczem ? Proboszczem naszej parafii i Kapelanem Garnizonu Rzeszów. W Eucharystii wzięli udział Dowódcy i Żołnierze, Kombatanci oraz Władze miejskie i wojewódzkie, a także zaproszeni Goście, którzy zostali na wstępie powitani przez Ks. Anisiewicza.

21 Brygada Strzelców Podhalańskich powstała na mocy wydanego 26 maja 1993 roku zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Została sformowana w Garnizonie Rzeszów, na bazie byłej 9 Dywizji Zmechanizowanej i 5 Pułku Strzelców Podhalańskich Ziemi Krakowskiej, jako nowy Związek Taktyczny Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy jednostek podhalańskich, Minister Obrony Narodowej decyzją z dnia 12 maja 1994 roku nakazał, sformowanej 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich, przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje wszystkich jednostek górskich.

21 Brygada Strzelców Podhalańskich otrzymała imię gen. bryg. Mieczysława Boruty ? Spiechowicza, a jej doroczne święto ustanowiono na 26 maja. Składa się z 10 jednostek w których służy ok. 4000 żołnierzy. Jednym z głównych zadań jakie wykonuje Brygada jest przygotowanie i udział w misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych. Od początku powstania jej żołnierze pełnili służbę w misjach w Syrii, Libanie i Bośni.

21 Brygada Strzelców Podhalańskich jest nierozerwalnie związana z Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej. Już przed wojną podchorążowie pułków podhalańskich w 1938 roku składali ślubowanie ?Gaździnie Podhala?. Ślubowanie to zostało odnowione przez żołnierzy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w dniu 15 lipca 2000 r.

W lutym 2002 r. przy naszym Kościele została otwarta kaplica poświęcona Matce Bożej Ludźmierskiej - Hetmance Żołnierza Polskiego.

W wygłoszonym kazaniu Biskup Edward nawiązał do przeżywanej 27 kwietnia kanonizacji Papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II: Święty Jan XXIII zakosztował służby wojskowej, znał więc los żołnierzy i niedolę jaką niesie za sobą wojna, dlatego tak ważna dla niego była sprawa pokoju. Święty Jan Paweł II nie był w wojsku, ale miał ojca żołnierza, który wychowywał go nie polegając tylko na sobie, ale licząc na Bożą mądrość, dając mu przykład dojrzałej wiary.

Święci Patronowie mają być dla nas wzorem świętości, a dla żołnierzy takim wzorcami i wychowawcami mają być Dowódcy ? zauważył Kaznodzieja.

Następnie Biskup Edward przywołał postaci wybitnych Dowódców: gen. Andrzeja Galicy i gen. Mieczysława Boruty - Spiechowicza. Obaj ci Generałowie byli wybitnymi mężami stanu, którzy byli wierni Bogu, godności żołnierskiej i Ojczyźnie.

Przywołując Świętych prosimy ich o orędownictwo w niebie. Przywołując bohaterskich Dowódców, prosimy, by ich przykład mobilizował nas do szlachetności, wytrwałości i miłości wobec Boga, bliźniego i Ojczyzny. Obyśmy byli wytrwałymi ich uczniami ? zakończył Kaznodzieja.

Na koniec Eucharystii Ksiądz Biskup złożył Dowódcy, Żołnierzom i Pracownikom 21 Brygady najlepsze życzenia, gratulacje oraz podziękował za wszelkie formy pomocy potrzebującym w naszej Diecezji, zwłaszcza za współpracę z Diecezjalnym Caritas.

Wszystkich Podhalańczyków polecił wstawiennictwu Pani Ludźmierskiej ? Gaździny Podhala, pamiętając w modlitwie o zmarłym w tych dniach Kustoszu Ludźmierskiego Sanktuarium Ks. Tadeuszu Juchasie.

Po Mszy świętej przed Kościołem miał miejsce Uroczysty Apel Poległych oraz salwa honorowa.

Złożono także kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy spod Narwiku.

Następnie uczestnicy Uroczystości udali się na kompleks koszarowy przy ul. Langiewicza w Rzeszowie (Stadion ?Podhalańczyk?), gdzie odbył się uroczysty apel, przeprowadzony zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

Obejmował on między innymi nadanie tytułów ?Honorowego Podhalańczyka?, wyróżnienia dla żołnierzy, podziękowania, a także defiladę wojskową.

Jedną z piękniejszych tradycji 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, będącą jednocześnie wyrazem najwyższego uznania, szacunku i wdzięczności za wsparcie i współpracę ze strzelcami podhalańskimi jest nadawanie tytułu ?Honorowego Podhalańczyka?.

Na przestrzeni 21 lat funkcjonowania Brygady tytuł ten otrzymało już prawie 140 osób szczególnie zasłużonych zarówno dla Brygady, jak też w zakresie propagowania chlubnych tradycji wojsk górskich i podhalańskich.

Insygnia tytułu ?Honorowego Podhalańczyka?, którymi są kapelusz strzelca i ciupaga podhalańska, symbolizują dziedziczenie i kultywowanie tradycji legendarnych jednostek górskich i podhalańskich walczących o niepodległość Rzeczypospolitej.

Na wniosek Kapituły Tytułu Honorowego w tym roku Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich nadał tytuł ?Honorowego Podhalańczyka?: Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen broni pilotowi Lechowi Majewskiemu, Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji nadinspektorowi Zdzisławowi Stopczykowi, Podkarpackiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadierowi Bogdanowi Kulidze, Biskupowi Pomocniczemu Diecezji Rzeszowskiej Edwardowi Białogłowskiemu, Dowódcy Szwadronu Podkarpacie Janowi Urbanowi oraz Prezesowi Jerzemu Kudle.

Nowych ?Honorowych Podhalańczyków? żołnierze uhonorowali śpiewem. Zabrzmiała pieśni brygady ?Podhalański gród?. Przed samą defiladą swoje umiejętności zaprezentowała Orkiestra ?Szałamaje? i zespół Mażoretek ?Incanto? z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Następnie miał miejsce ?Piknik Wojskowy?, który zaplanowany został z myślą o młodzieży.

Odbył się on na stadionie ?Podhalańczyk? oraz na terenie jednostki wojskowej przy ul. Langiewicza w godz. od 10.00 do 15.00.

W tym czasie koszary były otwarte dla wszystkich chętnych. Można było wtedy zobaczyć dużą ilość sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz występy zespołów i solistów.

W czasie obchodów prezentowany był także nowy album poświęcony 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich pod tytułem ?Podhalańczyków portret własny ? 20 lat zatrzymane w kadrze?.