BANER.jpg

Intencje Papieskie

Styczeń

  • Intencja ewangelizacyjna — Braterstwo ludzkie

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Warto odwiedzić

Licznik

Święto 21 Batalionu Logistycznego w Rzeszowie

 

            W piątek 19 września 2014 roku odbyło się doroczne Święto 21 Batalionu Logistycznego im. gen. bryg. Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego w Rzeszowie.

            Uroczystości rozpoczęła Msza święta w naszym parafialnym, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. płk Tomasz Anisiewicz - kapelan garnizonu Rzeszów i proboszcz naszej parafii.

            W kazaniu ks. Anisiewicz przypomniał, że rolą logistyki jest spełniać wolę innych, zabezpieczać ich potrzeby.

            Wzorem dobrego logistyka, czyli tego, który troszczy się o innych jest Maryja. Ona troszczyła się o Jezusa uciekając z Nim do Egiptu, szukała Go, gdy zaginął w świątyni.

            Maryja troszczyła się o tych, którym zabrakło wina w Kanie Galilejskiej, a także o uczniów w Wieczerniku. Dobry logistyk na wzór Maryi ma również pomagać żołnierzom troszcząc się o ich sprzęt, zakwaterowanie, czy wyżywienie. Ma być sługą dla tych, którzy potrzebują pomocy. Maryja otrzymała nagrodę za tę służbę i została przez Jezusa wzięta do nieba.

            Życzę by inni doceniali tę waszą służbę, poprzez proste słowo dziękuje i byście to słowo słyszeli jak najczęściej - zakończył Kaznodzieja.

        21 Batalion Logistyczny w Rzeszowie to młoda jednostka, która została utworzona na podstawie rozkazu Nr 15/Org. dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 14 kwietnia 2011 roku, w składzie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

            Jednostka stacjonuje w garnizonie Rzeszów, w koszarach przy ulicy Langiewicza, które poprzednio zajmował 5 Batalion Zmechanizowany.

            Pierwszym dowódcą batalionu został ppłk Jarosław Piasny, dotychczasowy szef sekcji technicznej logistyki 21 BSP. Obowiązki dowódcy objął z dniem 16 sierpnia 2011 roku i pełni je nadal. W skład batalionu zostały włączone samodzielne dotąd pododdziały brygady: 21 kompania zaopatrzenia i 21 kompania remontowa.

           

     5 października 2012 na Galicyjskim Rynku, w sanockim skansenie odbyła się uroczystość wręczenia jednostce sztandaru ufundowanego przez mieszkańców powiatu sanockiego. Popołudniu w siedzibie 21 batalionu logistycznego miało miejsce otwarcie i poświęcenie nowej sali tradycji.