BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

Jubileusz 25 - lecia święceń kapłańskich
ks. Proboszcza Tomasza Anisiewicza

W niedzielę 30 czerwca na Mszy świętej o godz. 12:30 wierni z naszej parafii dziękowali Panu Bogu za 25 lat posługi kapłańskiej Proboszcza – ks. płk. Tomasza Anisiewicza.

Uroczystej koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył Dostojny Jubilat.

Kazanie wygłosił ks. dr Piotr Mierzwa – wykładowca Pisma świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie oraz kapelan Portu Lotniczego w Jasionce.

Na początku Mszy świętej przedstawiciele wiernych, należących do grup duszpasterskich działających przy naszej parafii, złożyli Księdzu Proboszczowi gratulacje i życzenia na dalsze lata owocnej posługi Bogu i ludziom.

Parafianie podziękowali ks. Tomaszowi za troskę o ten kościół materialny, ale przede wszystkim za budowanie tego Kościoła duchowego poprzez świadectwo kapłańskiego życia.

W wygłoszonym Słowie Bożym Kaznodzieja przypomniał na początku, że Kapłan z ludu jest wzięty i dla ludu jest ustanowiony, w tym co dotyczy Boga.

Jest więc naszym Pośrednikiem, aby składać ofiarę za grzechy i słabości swoje i ludzi, aby przybliżać Boga w nasze życie, a nas do Bogu, aby to co ludzkie czynić Boskim, aby w tym zmaterializowanym świecie być świadkiem duchowości i aby budzić w ludziach wiarę, nadzieję i miłość.

Dlatego dziś składamy Panu Bogu dziękczynienie za 25 lat posługi Kapłana wziętego z polskiego ludu i dla ludzkich spraw wybranego, po to by mogły stawać się Bożymi.

Następnie Ks. Mierzwa przybliżył sylwetkę Dostojnego Jubilata.

Ks. Tomasz Anisiewicz urodził się 28 stycznia 1962 roku i pochodzi z miejscowości Górki koło Garwolina na Mazowszu.

Pochodzi z gospodarskiej rodziny, a więc zna trud pracy i potu pochylania się nad kłosem zboża, by przynieś plon stokrotny.

Szkołę Podstawową ukończył w Rudzie Talubskiej do której miał ponad 2 kilometry drogi. Następnie uczęszczał do Technikum Budowlanego w Warszawie do którego dojeżdżał przez 5 lat codziennie blisko 2 godziny w jedną stronę. Musiał więc wstawać bardzo wcześnie rano.

I to doświadczenie owocuje w jego kapłańskiej posłudze do dziś, bowiem ks. Tomasz znany jest jako znakomity budowniczy, a także i „ranny ptaszek”, który zawstydza niejednokrotnie swą pracowitością swoich kolegów i współpracowników.

Po ukończeniu Szkoły Średniej wstąpił do Seminarium Duchownego im. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1988 r. z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa.

Po święceniach przez 5 lat pracował jako wikariusz w parafiach na terenie Warszawy - Natolin, Bemowo i w okolicach Warszawy m.in. w Żyrardowie.

Gdy w 1992 r. zaszła potrzeba szczególnej posługi dla Wojska Polskiego ochoczo podjął trud bycia z żołnierzami we wszelkich przejawach służby Ojczyźnie.

Jako kapelan był z żołnierzami i ich rodzinami w Warszawie, Darłówku, Gdyni, Siemirowicach, na misji zagranicznej ONZ w Libanie, potem w Pile, Skierniewicach i w Rzeszowie.

Służył na lądzie, w powietrzu i na morzu.

Wszędzie gdzie był zostawił po sobie materialny ślad swojej pracowitości i troski. Duchowy wymiar jego posługi najlepiej zna Pan Bóg i tyle serc, które przez jego posługę znalazło drogę do Boga i przy Nim trwa.

Dziś ks. Tomasz Anisiewicz jest pułkownikiem, kanonikiem Kapituły Katedralnej Prałatem, wikariuszem biskupim Biskupa Polowego, ale przede wszystkim jest naszym Przyjacielem.

Następnie Kaznodzieja nawiązał do postaci bł. Ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia, który został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w gronie 108 męczenników, a którego postać widnieje na jubileuszowym obrazku ks. Tomasza.

Kapłan ten został zamęczony i spalony w Dachau 15 października 1942 roku. Był żołnierzem, który dbał o rozwój duchowy i kulturalny żołnierzy. Był z nimi w czasie pokoju i wojny, w czasie walki i w szpitalu, był z nimi w czasie klęski i gdy dostawali się do niewoli, był z nimi także wtedy, gdy odchodzili do wieczności.

W postawie naszego Jubilata widzimy również ten rys bycia z ludem i dla ludzi. Ze swymi żołnierzami był i jest w koszarach i na poligonie, w chwilach chwały, ale i bólu, gdy trzeba matce oddać ciało syna, który poległ w Afganistanie, gdy trzeba być mocnym, choć płyną łzy.

Ks. Tomasz jest także ze swoją wspólnotą parafialną, dziećmi, młodzieżą, rodzinami i starszymi.

Dziś nasz Jubilat składa Panu Bogu dziękczynienie i my również się z nim w tym łączymy – zaznaczył Kaznodzieja.

Na koniec ks. Mierzwa wytłumaczył symbolikę prezentu, który wręczył Jubilatowi. Była to lampka oliwna – kopia starochrześcijańskiej lampy.

Ta lampa jest symbolem Kapłana, jest bowiem zrobiona z gliny, a więc z tego co pospolite, słabe, ale przez wypalenie w ogniu nabrała blasku i mocy.

Podobnie i Kapłan z ludu wzięty przez wypalenie w ogniu trudu, modlitwy, nauki i ofiary staje się mocnym narzędziem działania Boga.

Ta lampa daje światło, ale sama z siebie nie świeci, trzeba oliwy.

Podobnie i Kapłan jest tym, który ukazuje nam drogę, gromadzi nas wokół Chrystusa, rozprasza mroki i cienie lęku i czyni to wszystko dzięki wierze w Chrystusa.

Drogi Jubilacie!!! Niech Twoja obecność pośród nas będzie jak ta lampa, bo z ludu jesteś wzięty i dla ludzi zostałeś ustanowiony – zakończył Kaznodzieja.

Pod koniec Mszy świętej Ksiądz Jubilat podziękował wszystkim za życzenia, pamięć i modlitwę oraz przygotowanie tej Uroczystości.

Księdza Proboszcza Tomasza Anisiewicza ogarniamy szczerą modlitwą i życzymy zdrowia i wielu łask Bożych w dalszym posługiwaniu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.