BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

Święto 21 Batalionu Dowodzenia

We wtorek 28 maja 2013 roku 21 Batalion Dowodzenia, im. Generała Brygady Zygmunta Bohusz – Szyszko, w Rzeszowie obchodził swoje doroczne święto.

Rozpoczęło się ono uroczystą Mszą świętą w naszym kościele.

Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. płk Tomasz Anisiewicz – proboszcz naszej parafii i kapelan Garnizonu Rzeszów.

Na wstępie Ksiądz Proboszcz powitał licznie zgromadzonych Oficerów, Podoficerów, Żołnierzy i Cywilnych Pracowników Wojska, którzy zapragnęli swoje świętowanie rozpocząć od Eucharystii.

Te modlitwy zanoszone były za wstawiennictwem Matki Bożej Ludźmierskiej, która jest Patronką całej Brygady, a więc i tego Batalionu.

W kazaniu ks. Anisiewicz przytoczył historię pewnego młodego chłopca, który podczas I wojny światowej został powołany na front. Był to jedynak, stąd też pożegnanie z ojcem było wyjątkowo wzruszające. Ostatnie słowa jakie ojciec wypowiedział do syna przed odjazdem były następujące: „Synu mój, bądź zawsze blisko generała”.

„Przeżywamy święto 21 Batalionu, i jak każde święto jest to okazja do radości, ale również i do pewnej refleksji. Stawiamy sobie pytania, jak żyć, co robić, by w mojej jednostce było lepiej. Odpowiedź na te pytania kryje się w przytoczonej historii. Bądź blisko generała to przekładając na język wiary bądź blisko Boga, bowiem jak powiedział Jezus: << Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić>>”- zakończył Kaznodzieja.

21 Batalion Dowodzenia sformowano zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 049/Org. z dnia 26 maja 1993 roku i rozkazem Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich Nr 039 z dnia 31 sierpnia 1993 roku.

Po sformułowaniu jednostka została wyposażona i rozpoczęła intensywnie się szkolić.

Pierwszym poważnym sprawdzianem dla Batalionu były ćwiczenia „Tatry – 95”. W 1997 roku Batalion otrzymał sztandar wojskowy. Rok później w 1998 roku Batalion zabezpieczał łączność w ćwiczeniu „Tatry – 98”.

Decyzją Nr 263/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 roku wprowadzono proporzec rozpoznawczy Dowódcy Batalionu.

Decyzją Nr 411/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2011 roku wprowadzono odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą Batalionu.

Decyzją Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2012 roku wprowadzono proporczyk na beret 21 Batalionu Dowodzenia.

Obecnie oprócz standardowego szkolenia, głównym zadaniem jednostki jest zabezpieczenie procesu dowodzenia i łączności Dowództwa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Dowódcą Batalionu jest ppłk dypl. Zbigniew Pazura.

W swoim wyposażeniu Batalion posiada m.in. Ruchome Węzły Łączności RWŁ-1C, wozy dowodzenia, pojazdy BRDM, samochody osobowo-terenowe „Honker” i samochody ciężarowo-terenowe Star 266.

Po Mszy Świętej żołnierze, na czele z Dowódcą 21 batalionu dowodzenia ppłk Zbigniewem Pazurą przemaszerowali na teren jednostki, gdzie rozpoczął się „Dzień Otwartych Koszar”. Były pokazy sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu jednostki, nauka reanimacji, i wiele innych atrakcji, jakie przygotowali żołnierze. Można było wejść do pojazdów, wycelować z broni, a przede wszystkim wyjść na dach przyległego Klubu Wojskowego i zjechać przy asekuracji żołnierzy kompanii rozpoznawczej po linie. Frekwencja jak zawsze dopisała. Przyszły klasy o profilu wojskowym oraz młodzież gimnazjalna i przedszkolna. Żołnierze gościli również swoich podopiecznych ze szkół, z którymi współpracuje jednostka z Zespołu Szkół z Jedlicza, a także z Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie.

O godz. 12.00 rozpoczął się uroczysty apel, na który przybyli zaproszeni goście, a wśród nich Dowódca Brygady płk dypl. Wojciech Kucharski, byli dowódcy brygady, przedstawiciele władz samorządowych z Podkarpacia, przyjaciele Batalionu, komendanci instytucji wojskowych, przedstawiciele służb mundurowych, dowódcy jednostek brygady oraz byli dowódcy 21 Batalionu Dowodzenia.

W otwierającym wystąpieniu, Dowódca 21 Batalionu Dowodzenia ppłk Zbigniew Pazura powitał gości oraz przypomniał rodowód jednostki. Podziękował wszystkim za pełną poświęceń służbę i pracę, a także złożył życzenia. Specjalne podziękowania skierował do swojej małżonki, która swą postawą pomagała mu w całej drodze służbowej.

Główną częścią uroczystości było odczytanie rozkazu i wręczenie wyróżnień dla żołnierzy, pracowników wojska jak i gości. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP wręczono dziewięć „Gwiazd Afganistanu” oraz dziesięć „Gwiazd Iraku”. Ponadto wręczono nagrody rzeczowe, oraz odznaki tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej III stopnia dla: kpt. Michała Piekarskiego, chor. sztab. Jacka Sasa oraz st. chor. Wiesława Lotkowskiego. Dodatkowo

Dowódca Batalionu uhonorował pamiątkowym ryngrafem z okazji XX - lecia powstania 21 Batalionu Dowodzenia Dowódcę 21 BSP płk dypl. Wojciecha Kucharskiego, Z-ce Dowódcy Brygady płk dypl. Wojciecha Marchwice, a także byłych Dowódców Brygady gen. dyw. Fryderyka Czekaja oraz gen. bryg. Tomasza Bąka.

Ryngrafy otrzymali też byli Dowódcy Batalionu i grono sympatyków jednostki, w tym Pan Wiesław Dronka Burmistrz Miasta i Gminy Boguchwała, która ufundowała sztandar jednostce.

Apel zamknęła niecodzienna defilada poddziałów, w której oprócz kolumn wystawianych przez wszystkie kompanie Batalionu i uczniów klas o profilu wojskowym, wzięło udział ponad dwadzieścia pojazdów. Przedefilowały samochody patroli rozminowania, kompani rozpoznawczej, sprzęt łączności oraz logistyczny. Po południu kontynuowano otwarty dzień dla dzieci i młodzieży.