BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

ŚWIĘTO

PUŁKOWEGO SZWADRONU PODKARPACIE

W BARWACH 22 PUŁKU UŁANÓW

 

22 czerwca 2013 roku w Rzeszowie w trakcie Święta Pułkowego Szwadron Podkarpacie w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego otrzymał sztandar. Jego fundatorami byli Kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Rodzin w Ropczycach ks. dr Stanisław Mazur oraz władze samorządowe Brzostku, Jasła, Przeworska i Ropczyc. Rodzicami chrzestnymi zostali Pani Wanda Gepner-Augustin, córka mjr. Stanisława Gepnera oficera 20 pułku ułanów, dyrektora zbiorów muzealnych w Łańcucie i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz Pan Krzysztof Kunachowicz, jeden z konstruktorów polskiego samolotu Iryda a jednocześnie syn ostatniego dowódcy 20 pułku ułanów płk. dypl. Andrzeja Kunachowicza. Stało się to w obecności przedstawiciela prezydenta Rzeszowa Pawła Wolińskiego, ppłk Tomasza Gdaka reprezentującego dowódcę 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz przedstawicieli władz samorządowych - fundatorów. Sztandar nadano decyzją zarządu zrzeszenia Federacja Kawalerii Ochotniczej w obecności rodzin oficerów, podoficerów i ułanów 20 pułku, którzy licznie przybyli na święto pułkowe.

Uroczystości rozpoczęła Msza św., którą odprawił ks. Artur Michalski kapelan Szwadronu Podkarpacie. W homilii zwrócił się do wszystkich ułanów, by kierowali się tak w życiu jak i w służbie kawaleryjskiej hasłem: Bóg Honor Ojczyzna jako wyznacznikiem dróg postępowania. Na ręce rodziców chrzestnych sztandaru złożył w imieniu ułanów Szwadronu Podkarpacie zobowiązanie, że wartości, jakie przyświecały ich rodzicom, będą i dla nas dzisiaj największą wartością. We Mszy św. wziął udział poczet sztandarowy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa oraz poczty sztandarowe i proporcowe: Konnej Grupy Rejonowej Straży Ochrony Przyrody im. 20 Pułku Ułanów z Rzeszowa, Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych, 10 Pułku Strzelców Konnych z Łańcuta, sztandar Jednostki Strzeleckiej przy Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie oraz poczet proporcowy Szwadronu Podkarpacie. Reprezentowane też były barwy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego, 9 Pułku Ułanów Małopolskich, 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, 3 Pułku Strzelców Konnych, 10 Pułku Strzelców Konnych, 1 Pułku Ułanów KOP, który jak zwykle reprezentował nasz przyjaciel ppor rez. Zdzisław Krzyżostaniak. Jak zwykle obecny był na naszym święcie Tomasz Dudek, który dowodzi Komarowską Potrzebą oraz zaprzyjaźnione z nami środowiska harcerskie z Jarosławia i Przeworska. Po zakończonej mszy św. na placu przed Kościołem Garnizonowym przy udziale kompanii honorowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich odbył się Apel Pamięci i salwa honorowa, po nich przemaszerowano na stadion Podhalańczyka, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Rozpoczął je meldunek dowodzącego uroczystościami chorążego kaw. och. Ryszarda Drozda dowódcy Szwadronu Podkarpacie rtm. kaw. och. Janowi Urbanowi, po czym nastąpiło nadanie sztandaru Szwadronowi Podkarpacie. Poświęcił go ks. kapelan Artur Michalski w obecności kapelana 8 Pułku Ułanów ks. Marcina Krępy oraz kapelana Marcina Zdona z Chmielnika. Następnie rodzice chrzestni wręczyli go dowódcy szwadronu rtm. kaw. och. Janowi Urbanowi. Po prezentacji sztandar został przekazany do pocztu w składzie: dowódca pocztu chor. kaw. och. Marek Oszajec, sztandarowy chor. kaw. och. Tadeusz Mroczka, asysta ułan Wojciech Kuś. Kolejnym punktem było nadanie barw. Po odczytaniu rozkazu dowódcy szwadronu na plac wystąpili ks. por. Artur Michalski, ułan Sławomir Kmiotek, ułan Rafał Malach i ułan Wojciech Markiewski. Byli to pierwsi nasi ułani, którym barwy nadano w obecności sztandaru. Ogłoszono także listę osób przyjętych na staż. Część oficjalną zakończyła konna defilada, którą poprowadził zastępca dowódcy Szwadronu Podkarpacie por. kaw. och. Witold Wierzbiński.

Ostatnim punktem sobotniego święta był piknik, który wypełniły pokazy musztry kawaleryjskiej, pokaz władania szablą i lancą, elementy kaskaderki konnej oraz otwarty trening skokowy, który bracia Piotr i Paweł Urban zakończyli na 135 centymetrach wysokości. Piękny pokaz jeździeckiego kadryla wykonali przy wsparciu trzech harcerek por. Wierzbiński, kpr Baj i starszy ułan Kędzierski i tylko żałować można, że nie udało się uruchomić podkładu muzycznego, bowiem hiszpańskie suknie harcerek i mundury kawaleryjskie prezentowane na koniach w rytm „Carmen” Bizeta wywołałyby pewno jeszcze większy aplauz. Prawdziwą ozdobą pokazów był występ dzieci, które brawurowo wykonały piosenki ułańskie, szarżując w tańcu aż deski się uginały oraz koncert zespołu Czasza, który funkcjonuje przy 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich.

Wszyscy ułani Szwadronu Podkarpacie serdecznie dziękują za obecność, za serdeczne słowa i gratulacje. W tym szczególnym dniu zobaczyliśmy obok siebie wszystkich tych, na których obecności nam tak bardzo zależało. Nikt z naszych przyjaciół nie zawiódł i za to jesteśmy szczególnie wdzięczni. Nadanie sztandaru jest dla każdej formacji wyjątkowym dniem. Zdarza się on tylko raz i drugi raz się nie powtórzy. Dziękujemy za to, że byliście z nami i pamiętaliście o nas. Do zobaczenia na kawaleryjskim szlaku.

Tekst i zdjęcia na podstawie: http://ptk.brzostek.alpha.pl/o_nas.php