BANER.jpg

Z dawna Polski Tyś Królową…

Odpust parafialny

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, którą obchodzimy 3 maja nawiązuje do naszej burzliwej historii, w której losy Ojczyzny i nas samych powierzaliśmy opiece Maryi, tak bardzo wierząc w Jej wstawiennictwo.

Należy tu przytoczyć bohaterską obronę Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku, śluby króla Jana Kazimierza, który oddał nasz kraj we władanie Matki Bożej, ogłaszając ją Patronką Królestwa Polskiego oraz uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 maja.

Nasz katolicki naród chlubi się szczególną miłością do Maryi - Matki Jezusa Chrystusa. Nie można bowiem miłować Jezusa bez oddawania szczególnej czci Jego Rodzicielce i naszej Matce.

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, obchodzonej co roku
3 maja w naszej Ojczyźnie, mamy do czynienia z nierozerwalnym połączeniem wymiaru religijnego i narodowego, zakorzenionych w przeszło tysiącletniej historii chrześcijaństwa w Polsce.

Swoją miłość do Matki Bożej Polacy wypowiadali w budowaniu świątyń pod Jej wezwaniem. Prawie połowa kościołów polskich ochrzczona jest Jej imieniem, A nie ma w naszej Ojczyźnie żadnego kościoła, w którym nie byłoby przynajmniej jej ołtarza, czy wizerunku.

Również i nasza parafialna świątynia nosząc wezwanie Matki Bożej Królowej Polski jest miejscem, w którym z wielką wdzięcznością gromadzą się wierni, przynosząc do Maryi swoje radości i smutki, doznając przy tym wielu łask, siły i pokrzepienia.

W tym ważnym dla całej parafii dniu Słowo Boże na wszystkich Mszach świętych głosił ks. dr Marek Winiarski, referent Wydziału Katechetycznego Kurii Rzeszowskiej.

Kaznodzieja wskazał, że w dzisiejsze Święto przychodzimy do Maryi jak do Matki aby powtórzyć swoje jestem, pamiętam, czuwam i na nowo oddać się Jej jako umiłowane dzieci polskiej ziemi.

Dziś, w święto Matki Bożej Królowej Polski obchodzimy dzień naszej Matki w niebie, Tej, która, jak śpiewamy w Maryjnej pieśni, wszystko rozumie i sercem ogarnia każdego z nas.

Ks. Marek wskazał, że mamy wiele powodów, by szczycić się szczególnym wybraństwem ze strony Matki Najświętszej.

To spośród nas wyszedł wielki czciciel Maryi kardynał Stefan Wyszyński, który oddał siebie i naród w macierzyńską niewolę miłości.

To z rodu Polaków wyszedł Papież Jan Paweł II, który w swoim herbie papieskim miał znak Matki Bożej i wołał całym swoim życiem TOTUS TUUS - cały Twój, Maryjo.

Dzisiaj zaś my stajemy przed Jej obliczem, stajemy duchowo na Jasnej Górze zatroskani o naszą Ojczyznę i chcemy wołać Wielka Matko Boga i nasza Królowo wspieraj nas i prowadź do Swego Syna.

Uroczysta suma odpustowa odbyła się o godzinie 18:00 i przewodniczył jej ks. Marek Winiarski.

Mszę świętą koncelebrowali ks. płk Tomasz Anisiewicz – proboszcz parafii i kapelan Garnizonu Rzeszów, emerytowany proboszcz ks. mjr. rez. Marian Homa, ks. Maksymilian Jezierski – rodak, a także Kapłani z dekanatu na czele z ks. Dziekanem Józefem Stanowskim

Uroczystość odpustową zakończyło odmówienie litanii loretańskiej i uroczyste Te Deum.

Niech Maryja nasza Matka i Królowa pomaga nam wypełniać także w naszym życiu Chrystusowy testament Bożej miłości.