BANER.jpg

„Siewca wyszedł siać…”

Sakrament Bierzmowanie w naszej parafii

 

W piątek 1 lutego 2013 roku na Mszy świętej o godzinie 18:00, J.E. Biskup Polowy Józef Guzdek udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii.

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęło 34 osoby.

Bierzmowanie jest kolejnym sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. Chrześcijanin odrodzony przez chrzest, zostaje przez bierzmowanie umocniony, a w Eucharystii otrzymuje pokarm nadprzyrodzony. Bierzmowany zostaje ściśle związany z Kościołem i bierze czynny udział w jego zbawczej misji.

Sakrament bierzmowania wyciska także niezniszczalny charakter, znamię, pieczęć duchową, która bardziej upodabnia do Chrystusa. Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim; nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata.

Sakrament chrztu wprowadza człowieka do wspólnoty Kościoła, natomiast w darze sakramentu bierzmowania Jezus Chrystus ubogaca chrześcijanina stałym i specjalnym działaniem Ducha Świętego. Moc Ducha Pocieszyciela jest szczególna i wyjątkowa, bowiem doskonalej jednoczy ochrzczonego ze wszystkimi członkami całego Kościoła.

Trudno sobie wyobrazić lepszą okazję, aby już w chwili przyjęcia sakramentu bierzmowania, rozpocząć przeżywanie doskonalszej więzi z Kościołem i rozwijać się coraz bardziej na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia.

W naszej parafii przygotowanie do Bierzmowania rozpoczyna się w III klasie Gimnazjum. Młodzież przygotowuje się do tego wyjątkowego momentu poprzez spotkania formacyjne prowadzone specjalnie dla nich przez kapłana. Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do tego sakramentu był ks. Tomasz Blaż.

Na początku Eucharystii słowa powitania do wszystkich zgromadzonych skierował ks. proboszcz Tomasz Anisiewicz.

Następnie przedstawiciele Rodziców poprosili Księdza Biskupa o udzielenie młodzieży sakramentu bierzmowania, modlitwę i pasterskie słowo.

Biskup Polowy w wygłoszonej homilii nawiązał do odczytanej w czasie Mszy świętej Przypowieści o Siewcy. Pierwszy zasiew miał miejsce wtedy, gdy ci młodzi kandydaci przyjęli sakrament chrztu świętego. I ta łaska chrztu świętego nie została zmarnowana, skoro tu jesteście, by przyjąć sakrament bierzmowania – zauważył Ksiądz Biskup.

Kaznodzieja podziękował młodzieży za wytrwałość w pielęgnowaniu tego zasiewu:

Potrzeba wysiłku, bo bez tego się nie da, bo to my stwarzamy warunki by ta łaska Boża w nas wzrastała. Dzisiaj droga młodzieży trzeba powiedzieć, że wasze serca wydały owoc dzięki waszej pracy, polegającej na udziale w katechezie, w spotkaniach formacyjnych, na przystępowaniu do spowiedzi i Komunii świętej.

I dziś czeka was kolejny zasiew, zasiew darów Ducha Świętego. Pamiętajcie o tym, by nikt z was nie powiedział, że teraz już wszystko się skończyło, że to już koniec. Dzisiaj wszystko się zaczyna, wchodzicie w dorosłe życie, stajecie się dojrzałymi chrześcijanami.

Liczymy na wasze świadectwo, na waszą dojrzałość, że ten dzisiejszy zasiew wyda plon stokrotny. Pilnujcie, strzeżcie tego skarbu, a uda się wam to, gdy nie zabraknie współpracy z Boża łaską i waszej wytrwałości.

Bądźcie odważni, nie bójcie się przyznać do wyznawanej wiary, nie bójcie się być dobrymi chrześcijanami. Nie wstydźcie się tego, że należycie do scholii, czy Liturgicznej Służby Ołtarza, nie wstydźcie się chodzić do kościoła i przystępować do sakramentów. Apostołowie też mieli wiedzę i przykład Syna Bożego, jednak potrzeba im było umocnienia Duchem Świętym, by mogli wyjść z Wieczernika.

Dziś wy zostaniecie umocnieni Duchem Świętym, nie zmarnujcie tego Daru.

Ekscelencja podziękował także Rodzicom, nauczycielom oraz Kapłanom za przykład
i świadectwo prawdziwej wiary, które dopomogły tym młodym przygotować się do Sakramentu Bierzmowania.

Po kazaniu Ksiądz Biskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Młodzież przyjmowała go w wielkiej powadze i skupieniu.

Po skończonej Uroczystości nowo bierzmowani podziękowali Księdzu Biskupowi za modlitwę i udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, zapewniając przy tym, że nie zawiodą zaufania Chrystusa i Kościoła, którym dzisiaj przez bierzmowanie zostali obdarzeni.

Oby nie brakło im gorliwości i wiary w dawaniu świadectwa Ewangelii i głoszenia jej całemu światu.