BANER.jpg

JUBILEUSZ 50-LECIA

WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO

W RZESZOWIE

Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 0143/Org. z dnia 21 listopada 1962 roku Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego nakazał sformowanie do dnia 31 stycznia 1963 roku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.

 

Z tej to okazji w dniu 1 lutego 2013 r. odbyły się uroczyste obchody 50-lecia funkcjonowania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie w strukturach Terenowych Organów Administracji Wojskowej Rzeczypospolitej Polskiej. Obchody Jubileuszu rozpoczęto uroczystą mszą świętą w Kościele Garnizonowym pw. Matki Boskiej Królowej Polski, której przewodniczył J.E. Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef GUZDEK. Mszę św. Koncelebrowali: biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej J.E. Biskup Edward BIAŁOGŁOWSKI, kapelan Garnizonu Rzeszów ks. płk Tomasz ANISIEWICZ, kapelan Garnizonu Zamość ks. płk Bogusław ROMANKIEWICZ, rektor seminarium diecezji rzeszowskiej ks. dr hab. Jacenty MASTEJ, kanclerz kurii diecezjalnej w Rzeszowie ks. dr Jerzy BUCZEK. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, przedstawiciele władz województwa na czele z Wojewodą Podkarpackim Małgorzatą CHOMYCZ-ŚMIGIELSKA, oraz samorządu terytorialnego z Marszałkiem Województwa Mirosławem KARAPYTĄ, przełożony Szefa WSzW – Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Zbigniew TŁOK–KOSOWSKI, szefowie służb mundurowych szczebla wojewódzkiego, młodzież Związku Strzeleckiego „Strzelec” z dowódcą mł. insp. ZS Markiem STRĄCZKIEM, młodzież klas wojskowych szkół ponadgimnazjalnych oraz żołnierze i pracownicy wojska WSzW i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień. Podczas homilii ks. biskup polowy przytoczył postać rotmistrza Witolda PILECKIEGO jako przykład głębokiego i heroicznego patriotyzmu wywodzącego się z szeregów wojska Polskiego. Wyraził uznanie dla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, jako terenowego organu administracji wojskowej na terenie województwa podkarpackiego, za osiągnięcia w dziedzinie krzewienia patriotyzmu i kultywowania tradycji oręża polskiego.

Po mszy św. dalsza część uroczystości miała miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.Po złożeniu stosownego meldunku i wprowadzeniu pocztów sztandarowych głos zabrał Szef WSzW płk dypl. Zbigniew WINIARSKI. Przywitał przybyłychgości a następnie przedstawił krótki rys historyczny Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie w oparciu o prezentację multimedialną. Następnie po odczytaniu stosownych rozkazów zostały wręczone medale i odznaczenia państwowe i resortowe dla zasłużonych żołnierzy i pracowników wojska WSzW w Rzeszowie. Ponadto gospodarz uroczystości – Szef WSzW uhonorował dostojnych gości w tym J.E. biskupa Józefa GUZDKA medalem okolicznościowym z okazji 50-lecia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.


Następnie Szef IWsp SZ gen. dyw. Zbigniew TŁOK- KOSOWSKI oraz Wojewoda Małgorzata CHOMYCZ-ŚMIGIELSKA skierowali życzenia do kadry oraz pracowników wojska o dalsze konsekwentne i skuteczne działania na rzecz obronności.

W części artystycznej uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu Reprezentacyjnego Zespółu Artystycznego Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyła się tradycyjnym żołnierskim poczęstunkiem przy dźwiękach piosenek wykonywanych przez zespół wokalny działający pod kierunkiem Ewy Jaworskiej-Pawełek z Klubu Wojskowego w Rzeszowie.