BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

Boże Ciało - Wielkie święto Eucharystii

 

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego też Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby móc za ten niezwykły dar Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.

W tym roku uroczystość Bożego Ciała wypadła7 czerwca. Jak każe tradycja, w tym dniu wyruszyły w parafiach uroczyste procesje z Najświętszym Sakramentem.

Warto więc przybliżyć sobie historie i zwyczaje związane z tą podniosłą Uroczystością.

Wielkie święto Eucharystii, jak zwykło się nazywać tą Uroczystość, jest w Kościele Katolickim celebrowane w pierwszy czwartek po pierwszej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego - Zielonych Świątkach (jedenastego dnia), między 21 maja a 23 czerwca.

Inspiracją do ustanowienia tej Uroczystości były między innymi objawienia, jakie miała siostra z konwentu augustianek w miejscowości Mont Cornillon - bł. Julianna (1193-1258). W objawieniach tych Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy.

Wkrótce w 1263 r. miał miejsce niezwykły cud w Bolsenie niedaleko Rzymu podczas przełamania Hostii zaczęła z niej kapać krew. Był to znak, który otrzymał kapłan odprawiający Mszę świętą, gdy zwątpił, że pod postacią chleba kryje się Ciało Chrystusa. Poruszony tym zdarzeniem papież Urban IV wprowadził w 1264 r. święto Bożego Ciała w Rzymie, a o opracowanie tekstów liturgicznych zwrócił się do św. Tomasza z Akwinu.

Jak czytamy w papieskiej bulli, uroczystość miała być przebłaganiem i zadośćuczynieniem za znieważanie Najświętszego Sakramentu i odstępstwa od wiary świętej oraz miała upamiętniać ustanowienie Eucharystii.

Następcy Urbana IV wzbogacili obchody Bożego Ciała o oktawę i uroczyste błogosławieństwo. Z XV wiekiem datują się procesje Bożego Ciała.

W Polsce obchody Bożego Ciała rozpoczęły się w 1320 r. w Krakowie i diecezji krakowskiej, wprowadzone tam przez biskupa Nankera. Stopniowo zaczęto wprowadzać je również w innych polskich diecezjach.

Począwszy od XV w. w całej Polsce najważniejszym momentem obchodów Bożego Ciała są uroczyste procesje, które wychodzą z kościołów do czterech ołtarzy, przybranych zielenią (najczęściej gałęziami brzozowymi) oraz kwiatami. Prowadzi je kapłan niosący konsekrowaną Hostię w monstrancji. Przy każdym ołtarzu jest śpiewana bądź czytana Ewangelia i udziela się wiernym błogosławieństwa Przenajświętszym Sakramentem

W całej Polsce do dzisiaj procesję uświetniają niesione przez wiernych feretrony i chorągwie kościelne. Dzieci idą w niej w strojach komunijnych, zaś małe dziewczynki sypią kwiatki pod nogi kapłana niosącego Najświętszy Sakrament. W ponurych czasach realnego socjalizmu procesje odbywały się wyłącznie w obrębie kościelnego ogrodzenia, a w miastach jedynie na ściśle wyznaczonej trasie w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni.

Szczególną formę zachowały procesje Bożego Ciała na polskich wsiach. Ich trasy liczą często nawet kilka kilometrów, a ołtarze urządzane są przy przydrożnych kapliczkach. Uczestniczy w nich Ochotnicza Straż Pożarna w paradnych mundurach, zaś osoby niosące feretrony i dzieci sypiące kwiatki występują w strojach regionalnych.

Sto lat temu podróżujący po Polsce południowej austriacki uczony Józef Schultes zanotował: Domy bardziej podobne są [tego dnia] do ogrodów, całe w gałęziach, kilimach i wstęgach (...). W kadzidłach i pieniach płynie tłum nieprzebrany, przy asyście stojących przy drodze, jakby miasto całe wyległo na ulice.

7 czerwca odbyły się w Rzeszowie centralne obchody Uroczystości Bożego Ciała, którym przewodniczył ks. Biskup Kazimierz Górny.

O godz. 9.00 na Placu Farnym rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. Następnie w procesji udano się do czterech ołtarzy przygotowanych przez: poszczególne grupy tj. Caritas i Służby Mundurowe.

Ostatni symboliczny ołtarz był tradycyjnie przy Bazylice Matki Bożej Pani Rzeszowa, gdzie odśpiewano hymn Te Deum i Boże coś Polskę.

Kończąc uroczyste dziękczynienie Bogu za dar ustanowienia Eucharystii i obecność w Najświętszym Sakramencie Biskup Ordynariusz zaprosił wszystkich do uczestnictwa w koncercie: Jednego Serca, Jednego Ducha.

Niech tegoroczna Uroczystość Bożego Ciała i jej oktawa będą dla nas szczególnym czasem przylgnięcia do Chrystusa Eucharystycznego. Eucharystia jest, bowiem tym pokarmem, bez którego nie można długo egzystować.

W Niej najlepiej możemy poznać tajemnicę Boga, który w pokorze swej miłości daje się nam pod postacią Chleba i pragnie byśmy także dawali siebie braciom.

Należy pamiętać, że od jakości naszego życia duchowego zależy nasze codzienne życie. Stąd Eucharystia powinna być treścią i sercem każdego naszego dnia. Starajmy się uczynić z Niej centrum całego naszego życia tak jak sobie tego życzył Błogosławiony papież Jan Paweł II.