BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

Odpust parafialny w Uroczystość

Matki Bożej Królowej Polski

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, którą obchodzimy 3 maja nawiązuje do naszej burzliwej historii, w której losy Ojczyzny i nas samych powierzaliśmy opiece Maryi, tak bardzo wierząc w Jej wstawiennictwo.

Należy tu przytoczyć bohaterską obronę Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., śluby króla Jana Kazimierza, który oddał nasz kraj we władanie Matki Bożej, ogłaszając ją Patronką Królestwa Polskiego oraz uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 maja.

Nasz katolicki naród chlubi się szczególną miłością do Maryi - Matki Jezusa Chrystusa. Nie można bowiem miłować Jezusa bez oddawania szczególnej czci Jego Rodzicielce i naszej Matce.

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, obchodzonej co roku 3 maja w naszej ojczyźnie, mamy do czynienia z nierozerwalnym połączeniem wymiaru religijnego i narodowego, zakorzenionych w przeszło tysiącletniej historii chrześcijaństwa w Polsce.

Swoją miłość do Matki Bożej Polacy wypowiadali w budowaniu świątyń pod Jej wezwaniem. Prawie połowa kościołów polskich ochrzczona jest Jej imieniem, A nie ma w naszej Ojczyźnie żadnego kościoła, w którym nie byłoby przynajmniej jej ołtarza, czy wizerunku.

Również i nasza parafialna świątynia nosząc wezwanie Matki Bożej Królowej Polski jest miejscem, w którym z wielką wdzięcznością gromadzą się wierni, przynosząc do Maryi swoje radości i smutki, doznając przy tym wielu łask ,siły i pokrzepienia.

W tym ważnym dla całej parafii dniu Słowo Boże na wszystkich Mszach świętych głosił ks. kan. dr Marek Dyło, redaktor diecezjalnego Radia Via i rzecznik prasowy Kurii Rzeszowskiej.

Kaznodzieja wskazał, że dzisiejsze święto jest świadectwem wiary naszych przodków, którzy nie wstydzili się i nie wahali się powierzać swoich losów wstawiennictwu Maryi Królowej Polski.

Ks. Marek nawiązując do Ewangelii zwrócił uwagę, że bezpośrednimi odbiorcami Jezusowego testamentu z krzyża byli ci, którzy stali najbliżej, a więc Jan, niewiasty i Maryja  Jego Matka. Dlatego też: Maryja jest najwierniejszą realizatorką testamentu Bożej Miłości. Ona najmocniej kocha, zawsze pamięta, we wszystkim pomaga. Bierze się to z jej przeogromnej bliskości ze swoim Synem, z głębokiego zjednoczenia z Nim - wskazał Kaznodzieja.

Maryja jest naszą Matką i Królową, Ona nam przewodzi w wierze i umacnia w drodze do nieba. Dzisiaj, gdy tak wielu w naszej Ojczyźnie jest ludzi zalęknionych, zniechęconych i zagubionych, gdy tak często brakuje wierności Bożej nauce, Maryja Królowa Polski ze swojego wizerunku nadal spogląda z wielką troską w naszą stronę , jak wtedy pod krzyżem w stronę swojego Syna.

To Ona przypomina Swoją obecnością nam, że nadal jest naszą Królową, że nadal pragnie abyśmy żyli i pracowali tak jak pragnie Jezus: Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie mój syn Jezus Chrystus.

Uroczysta suma odpustowa odbyła się o godzinie 18:00 i przewodniczył jej ks. proboszcz Tomasz Anisiewicz. Mszę świętą koncelebrowali także kapłani z dekanatu.

Uroczystość odpustową zakończyła procesja Eucharystyczna, podczas której odśpiewano litanię loretańską i uroczyste Te Deum.

Niech Maryja nasza Matka i Królowa pomaga nam wypełniać także w naszym życiu Chrystusowy testament Bożej miłości.