BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

Niech się nie trwoży serce wasze

Bierzmowanie w parafii

 

W środę 7 marca 2012 roku na Mszy świętej o godzinie 18:00, J.E Biskup Polowy Józef Guzdek udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęło 44 osoby.

Bierzmowanie jest kolejnym sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. Chrześcijanin odrodzony przez chrzest, zostaje przez bierzmowanie umocniony, a w Eucharystii otrzymuje pokarm nadprzyrodzony. Bierzmowany zostaje ściśle związany z Kościołem i bierze czynny udział w jego zbawczej misji.

Sakrament bierzmowania wyciska także niezniszczalny charakter, znamię, pieczęć duchową, która bardziej upodabnia do Chrystusa. Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim; nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata.

Sakrament chrztu wprowadza człowieka do wspólnoty Kościoła, natomiast w darze sakramentu bierzmowania Jezus Chrystus ubogaca chrześcijanina stałym i specjalnym działaniem Ducha Świętego. Moc Ducha Pocieszyciela jest szczególna i wyjątkowa, bowiem doskonalej jednoczy ochrzczonego ze wszystkimi członkami całego Kościoła.

Trudno sobie wyobrazić lepszą okazję, aby już w chwili przyjęcia sakramentu bierzmowania, rozpocząć przeżywanie doskonalszej więzi z Kościołem i rozwijać się coraz bardziej na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia.

Młodzież przygotowywała się do tego wyjątkowego momentu poprzez spotkania formacyjne prowadzone specjalnie dla nich przez kapłana. Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do tego sakramentu był ks. Piotr Mucha.

Na początku Eucharystii powitał zgromadzonych ks. płk Tomasz Anisiewicz ? Proboszcz naszej parafii. Następnie przedstawiciel Rodziców poprosił Księdza Biskupa o udzielenie młodzieży sakramentu bierzmowania, modlitwę i pasterskie słowo.

Biskup Polowy w wygłoszonej homilii wskazał, że w tym dniu ta parafialna Świątynia stała się Wieczernikiem Zesłania Ducha Świętego. Nawiązał do słów Chrystusa wypowiedzianych do Apostołów: Niech się nie trwoży serce wasze. Oni też bowiem mieli różne wątpliwości i chwile zwątpienia. Jednak gdy otrzymali Ducha Świętego wyszli z Wieczernika i zaczęli odważnie głosić Ewangelię całemu światu. Bardzo dobrze zdali ten egzamin ze świadectwa wiary oddając życie za Zmartwychwstałego Mistrza.

I ten scenariusz powtarza się także i dzisiaj. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania też nękają różne wątpliwości, a może nawet kryzysy. Dzisiaj jednak Chrystus wprowadza ich do Wieczernika, by umocnić Duchem Świętym w dawaniu świadectwa całemu światu.

Niech się nie trwoży serce wasze. Te słowa Chrystus kieruje dzisiaj do nowo bierzmowanych, by nie bali się dawać świadectwa wiary i rozeznawać swojego powołania.

Te słowa Chrystus kieruje również do rodziców i wychowawców. Jeżeli rodzice przez kilkanaście lat inwestują w swoje dzieci, wychowując je i przekazując wiarę, to nie muszą się o nich martwić. Wychowanie to długa, kosztowna, ale za to najważniejsza inwestycja. Bać się trzeba tylko o tych co nie posiadają żadnego zaplecza duchowego.

Na koniec Kaznodzieja wezwał młodych, by dobrze wykorzystali dary Ducha Świętego, które dzisiaj otrzymają. To od nich bowiem zależy przyszłość naszej Ojczyzny i Kościoła na ziemi.

Po kazaniu Ksiądz Biskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Młodzież przyjmowała go w wielkiej powadze i skupieniu.

Po skończonej Uroczystości nowo bierzmowani podziękowali Ekscelencji za modlitwę i udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, zapewniając przy tym, że nie zawiodą zaufania Chrystusa i Kościoła, którym dzisiaj przez bierzmowanie zostali obdarzeni.

Oby nie brakło im gorliwości i wiary w dawaniu świadectwa Ewangelii i głoszenia jej całemu światu.