BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

Sprawozdanie z działalności Scholi

działającej przy parafii

Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie

         Jedną z grup działających już od około 10 lat przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie jest Schola parafialna.

         Uczęszczają do niej dziewczynki w wieku od 7 do 18 lat, próby odbywają dwa razy w tygodniu.

         Do zespołu należą: pianista, gitarzysta i perkusista oraz jedna osoba prowadząca.

         Schola uświetnia swoimi występami Msze Święte w niedziele o godzinie 11:00.

         Nasza grupa bierze czynny udział w działaniu parafii, organizuje czuwania Bożonarodzeniowe i czuwania na Triduum Paschalne.

         Opiekę nad grupą do 2012 roku sprawował ks. Tomasz Skupień, w latach 2012 - 2013 zajmował się tym ks. Marek Okoń, od 2013 roku opiekunem Scholii jest ks. Tomasz Błaż.

         Schola kilkukrotnie brała udział w Ponadregionalnym Konkursie Pieśni Maryjnej w Mrowli pt.: ?Matuchnie Pieśń Niesiemy?, dwukrotnie zajęła tam I miejsce.

         W 2010 roku grupa nagrała płytę z kolędami.

         W 2015 roku Schola brała udział w wakacyjnym wypoczynku w Zakopanem wraz z Ruchem Światło - Życie i Liturgiczną Służbą Ołtarza.

         Staramy się służyć i jednocześnie przeżywać radość ze wspólnego śpiewu.

         Nasze istnienie i sukcesy są efektem konsekwentnej pracy, a mówi się, że ?kto śpiewa, ten dwa razy się modli?.