BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

Spotkanie Wielkanocne

Apostolstwa Dobrej Śmierci

i Róż Różańcowych

We wtorek 16 kwietnia 2013 roku odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne dla członków Apostolstwa Dobrej Śmierci i Róż Różańcowych naszej parafii.

Spotkanie poprzedziła wspólna modlitwa Koronką do Siedmiu Boleści Matki Bożej oraz Eucharystia.

Następnie udano się na salkę na plebanii, gdzie miało miejsce tradycyjne podzielenie się poświęconym jajkiem, oraz posiłek.

Dzielenie się jajkiem wielkanocnym jest zwyczajem polskim. Jajko symbolizuje zmartwychwstanie Chrystusa. Podobnie jak Chrystus wyszedł żywy z opieczętowanego grobu, tak z jajka otoczonego skorupą rodzi się pisklę - nowe życie. Ono zwycięża.

Ta prawda leży u podstaw radosnego przeżywania świąt chrześcijańskich, tak w wymiarze naturalnym jak i nadprzyrodzonym.

Dzielenie się ?święconym? na Wielkanoc oznacza wzajemne poświęcenie się jednych drugim oraz uczy, że nawet ostatnim kawałkiem chleba należy podzielić się z bliźnim.

Atmosfera spotkania była bardzo radosna, przepełniona śpiewem pieśni wielkanocnych.

Wspominano wcześniejsze spotkania, tych którzy odeszli już do Pana po wieczną nagrodę, modlono się za chorych Członków oraz planowano przyszłe przedsięwzięcia duszpasterskie.

Był to czas umocnienia w wierze i radości wielkanocnej, którą zapewne uczestnicy spotkania zanieśli do swoich domów.