BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

Sprawozdanie z działalności Róż Różańcowych

w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie

            Ekscelencjo Czcigodny Księże Biskupie jako wspólnota różańcowa witamy Cię w naszej świątyni i parafii.

         Większość z nas to ludzie starsi, utrudzeni, chorzy i cierpiący. Wielu jednak włącza się żywo w modlitwę poprzez należenie do Róż Różańcowych.

         W parafii działa obecnie 8 róż żeńskich i 1 męska. Naszym duszpasterzem jest ks. Paweł Liszka, gorliwy czciciel Najświętszej Marii Panny.

         Spotykamy się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca uczestnicząc we Mszy Świętej o godz. 8:00, po której mamy spotkanie formacyjno ? modlitewne.Składają się one z konferencji prowadzonej przez naszego Duszpasterza i zmiany tajemnic różańcowych.

         W ciągu miesiąca pamiętamy o modlitwie zarówno w intencjach papieskich, jak i Kościoła Powszechnego oraz o wsparciu modlitewnych tych, którzy tego wsparcia potrzebują.

         Członkowie Róż uczestniczą też w nabożeństwach Maryjnych i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Troszczymy się również  o sprawy materialne Kościoła, jego wystrój i piękno.

         Mamy też inne spotkania jak choćby spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i spotkanie Wielkanocne przy dzieleniu się święconką. Spotkania te są wielkim przeżyciem zarówno duchowym jak i towarzyskim.

         Ważną stronę duchową stanowią też pielgrzymki, które niestrudzenie organizuje nasz Duszpasterz, podobnie jak czynili to również Jego poprzednicy.  Są to pielgrzymki zarówno do Sanktuariów Krajowych, jak i zagranicznych choćby ostatnia do Wilna do Ostrej Bramy.

         Zapewniamy Ekscelencję o naszej pamięci modlitewnej i prosimy o jedną ?zdrowaśkę? w intencji członków róż i ich rodzin.

Szczęść Boże!