BANER.jpg

Intencje Papieskie

Październik 2020

Intencja ewangelizacyjna: Misja świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Warto odwiedzić

Licznik

Bo chrześcijaństwo jest naszą tarczą

Inscenizacja na temat Chrztu Polski w naszym kościele

            Obecny Rok jest wyjątkowym czasem w Kościele. Przeżywamy go bowiem z woli papieża Franciszka jako Rok Miłosierdzia, ale w naszej Ojczyźnie ma on szczególny wymiar, gdyż w tym roku mija 1050 lat od chwili, gdy Polska stała się krajem chrześcijańskim.

            Przeżywając 1050 rocznicę Chrztu Polski, powinniśmy sobie na nowo uświadomić, że naszym największym narodowym skarbem jest Jezus Chrystus, który żyje i zbawia w Kościele katolickim.

           

Święty Jan Paweł II przypomniał nam, że we chrzcie świętym otrzymaliśmy ?Chrystusa ? to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.

            I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski ? przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia? (Warszawa, 2 czerwca 1979 roku).

            By przypomnieć tę prawdę uczniowie Szkoły Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie wystawili w niedzielę 19 czerwca 2016 roku w naszym kościele przedstawienie przypominające to wielkie wydarzenie sprzed 1050 lat, kiedy to Książę Mieszko I przyjął chrzest.

            Młodzi aktorzy cytując fragmenty Kroniki Wincentego Kadłubka, niemieckiego kronikarza Thietmara z Merseburga oraz Galla Anonima przenieśli słuchaczy do czasów w których tworzyła się nasza państwowość i świadomość narodowa.

            Ukazano też historię małżeństwa Księcia Mieszka I z czeską Księżniczką Dobrawą oraz wszystkie skutki jakie dla naszego narodu miało przyjęcie chrześcijaństwa.

            Następnie wspólnie odśpiewano pieśń: Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz.

            Całość przedstawienia zakończono słowami:

Dzięki przyjęciu tej nowej wiary

Polska stała się krajem cywilizowanym.

Nie była to łatwa i prosta droga

zmienić zwyczaje i wiarę pogan.

Więc w swoje ręce Mieszko wziął sprawę

i z tym problemem mężnie się zmierzył.

Pojął za żonę piękną Dobrawę

i w ręce Boga los kraju powierzył.

Dziś jest szczęśliwa cała polska ziemia

i biały orzeł się w górze raduje,

że lud jest wolny, pogaństwa już nie ma,

a chrześcijaństwo wśród ludzi króluje.

Odtąd, gdy trwoga i zawierucha,

kiedy złe duchy wciąż o nas walczą,

Naród nasz mężny, nie traci ducha,

Bo chrześcijaństwo jest naszą tarczą.

            Po Mszy świętej młodzi aktorzy rozprowadzali przed kościołem płyty z filmem o pracy misyjnej w Gruzji.

            Ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na pomoc w organizacji kolonii letniej dla dzieci z Abchazji.

            Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem: http://prospe.org/

            Jest to kolejna z wielu inicjatyw jakie podejmuje Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie.