BANER.jpg

Intencje Papieskie

Październik 2020

Intencja ewangelizacyjna: Misja świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Warto odwiedzić

Licznik

Sprawozdanie z działalności Ruchu Światło-Życie

przy parafii MB Królowej Polski w Rzeszowie

         Oaza przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie obecnie liczy 30 osób. Od 2012 roku funkcję naszego duszpasterza pełni ks. Tomasz Błaż.

         Wśród nas jest jeden animator krzyżowy oraz dwie osoby przygotowujące się do otrzymania błogosławieństwa animatorskiego. Osoby te tworzą kadrę opiekującą się pięciorgiem osób uczestniczących w spotkaniach ONŻ, dziewięciorgiem osób uczestniczących na spotkaniach OND oraz dwanaściorgiem dzieci uczęszczających na spotkania ODB.

         Spotykamy się co tydzień w ciągu roku szkolnego w każdy piątek. O godzinie 17.00 rozpoczynają się spotkania dla dzieci prowadzone przez osoby przygotowujące się do przyjęcia krzyża animatorskiego. Trwają one około 45 minut, a po nim uczestniczymy całą wspólnotą w Eucharystii.

         We Mszy Świętej bierzemy czynny udział poprzez modlitwę, czytanie komentarzy i Słowa Bożego, śpiewanie psalmu oraz zanoszenie do ołtarza darów chleba i wina.

         Po zakończonej Liturgii odbywają się spotkania ogólne dla całej wspólnoty oazowej. Poprzez wspólną modlitwę, śpiew i zabawy wzmacniamy więzi oazowe i miło spędzamy czas.

         O godzinie 19.30 dzieci udają się do domu, a następnie odbywają się spotkania formacyjne dla starszych, które trwają do godziny 21.00.

         Spotkania te mają na celu przede wszystkim scalanie naszej wspólnoty, pogłębianie wiarę i spędzanie czasu na modlitwie oraz rozważaniu Słowa Bożego.

         Podczas Wielkiego Postu nasza wspólnota oazowa angażuje się w przygotowanie oraz prowadzenie Drogi Krzyżowej.

         Nabożeństwu przewodniczy Ksiądz Moderator, dzieci natomiast czytają przygotowane rozważania.

         W czasie Triduum Paschalnego przygotowujemy czuwania w każdy dzień jego trwania, w których mogą uczestniczyć wierni. Poprzez tą wspólną modlitwę chcemy owocnie przygotować się do radosnego przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego.

         Nasza Oaza oprócz formacji na parafii uczestniczy licznie w różnych wyjazdach, wyjściach, zabawach i innych inicjatywach.

         Co roku kilka osób z naszej wspólnoty uczestniczy w wyjazdach formacyjnych podczas wakacji.

         Ponadto w ubiegłym roku Oaza wraz z LSO wzięła licznie udział w wyjeździe do Zakopanego, podczas którego więzi naszej wspólnot zostały silnie umocnione.

         Od czterech lat podczas roku szkolnego organizowane były jednodniowe wyjazdy do: Rymanowa Zdrój oraz Zabawy.

         Poza wspólnymi wycieczkami uczestniczymy w wyjściach do kina, na kręgle oraz na lodowisko. W ciągu roku organizujemy dyskoteki w salce na plebani dla Oazy i ministrantów oraz wieczory filmowe.

         Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia rozprowadzamy sianko na stół wigilijny, a w ostatnich dwóch latach dodatkowo rozprowadzaliśmy ozdoby bożonarodzeniowe w postaci ręcznie robionych choinek, bombek oraz kartek świątecznych.

         W ostatnim roku nowością były samodzielnie upieczone pierniczki, które cieszyły się dużym popytem. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone są na dofinansowanie na wyjazdy wakacyjne.

         Dobrym momentem na spędzenie z sobą czasu jest wspólne oczekiwanie na Świętego Mikołaja, który co roku odwiedza naszą wspólnotę i obdarowuje nas prezentami. Aby podzielić się radością wynikająca ze Świąt Bożego narodzenia organizujemy wspólną wigilię. Poza tradycyjnym łamaniem się opłatkiem oraz składaniem sobie życzeń kolędujemy przy obficie zastawionym stołem.

         Dodatkowo w ubiegłe święta Oaza wraz z LSO przygotowała jasełka, które wystawiliśmy na opłatku maltańskim w hotelu Hilton Garden w Rzeszowie oraz na niedzielnej Mszy Świętej dla dzieci.

         Także bierzemy udział w Dniu Wspólnoty w Katedrze. Istotnym wydarzeniem dla Oazy jest zakończenie rocznej formacji uroczystą Mszą Świętą, która rozpoczyna Agapę. Ten radosny czas zakończony jest uroczystym Błogosławieństwem Aaronowym.

         Celem pracy formacyjnej Ruchu Światło-Życie jest kształtowanie dojrzałej postawy chrześcijańskiej poprzez pogłębianie życia modlitewnego, sakramentalnego, wchodzenie w bliski kontakt ze Słowem Bożym, kształtowanie postaw społecznych, co ma prowadzić do gotowości podjęcia posługi (diakonii) w Kościele według rozeznanego w trakcie formacji powołania.

,,Służę więc jestem? - Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki