BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

Maltańska Służba Medyczna w Garnizonie Rzeszów

Przy parafii garnizonowej w Rzeszowie, z inicjatywy ks. kpt. Sebastiana Piekarskiego ? kapelana 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, powstaje samodzielny oddział Maltańskiej Służby Medycznej z własnym zarządem i strukturą organizacyjną. Jego zadaniem jest, poza działalnością statutową, szeroko rozumiana aktywizacja młodzieży szkół średnich z terenu Podkarpacia, jak również studentów różnych uczelni rzeszowskich. W oddziale Maltańskiej Służby Medycznej utworzonym przy parafii garnizonowej w Rzeszowie, udziela się młodzież ze Związku Strzeleckiego ?Strzelec?, harcerze z różnych hufców ziemi podkarpackiej oraz młodzi ludzie z rodzin wojskowych i służb mundurowych Podkarpacia. Maltańska Służba Medyczna to międzynarodowe stowarzyszenie wolontariuszy działających na terenie Polski od 1990 roku.

Poszczególne oddziały MSM współpracują z Zakonem Kawalerów Maltańskich i stały się jednostkami terenowymi, realizując motto:Tuitio fidei et obsequium pauperum (?Obrona wiary i pomoc potrzebującym"). Podstawową formą działalności Maltańskiej Służby Medycznej jest medyczne zabezpieczenie pielgrzymek i uroczystości religijnych, zawodów sportowych, koncertów, kongresów, jak również innych imprez kulturalnych. W razie potrzeby, Maltańska Służba Medyczna ma możliwość transportowania chorych i poszkodowanych własnymi karetkami. Organizacja działa w oparciu o wolontariat, a uzyskane kwoty
z działalności w całości są inwestowane w sprzęt medyczny, szkolenia oraz działalność socjalną. Maltańska Służba Medyczna jest obecna w 14 polskich miastach. Prowadzi działalność wychowawczą wśród młodzieży, tworząc grupy kadetów oraz prowadząc kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Przykładowe formy działalności Maltańskiej Służby Medycznej:

 1. Po raz pierwszy w całym kraju przeprowadzono szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla osób głuchoniemych.
 2. Przeprowadzono szkolenia pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 3. Zabezpieczano przedmedycznie oraz medyczne imprezy masowe na terenie całego kraju.
 4. Udział w międzynarodowych manewrach ratowniczych: GL RESCUE.
 5. Piesza Pielgrzymka Maltańska na Jasną Górę.
 6. Maltański Dzień Dziecka.
 7. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes.
 8. Międzynarodowy obóz letni dla młodzieży niepełnosprawnej.
 9. Maltańskie zimowisko z terapią zajęciową dla dzieci i młodzieży.
 10. Obóz zajęciowy w Szczyrzycu.
 11. Zbiórka żywności dla potrzebujących.
 12. Pomoc dla powodzian.

Maltańska Służba Medyczna, to nie tylko aktywizacja młodzieży, ale również konkretna forma dotarcia z Dobrą Nowiną do młodych ludzi, często poszukujących różnych form aktywności społecznej oraz pomocy potrzebującym. Młodzi kadeci wraz z ks. Sebastianem utworzyli przy parafii garnizonowej w Rzeszowie pierwszy punkt Maltańskiej Służby Medycznej na terenie diecezji rzeszowskiej.