BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

?Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego (?)?

We wtorek, siódmego lutego,do grona Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii zostało przyjętych dziewięciu chłopców, tj.: Mikołaj, Hubert, Kamil, Michał, Przemysław, Patryk, Michał, Kacper i Beniamin. Nowi ministranci podczas uroczystej Mszy Świętej złożyli przyrzeczenia w obecności najbliższej rodziny, wszystkich członków LSO i wspólnoty parafialnej uczestniczącej w Eucharystii.

  

Chłopcy zostali włączeni do grona ministrantów po półrocznym okresie formacji.W tym czasie kandydaci mogli uczestniczyć w Eucharystii wraz z ministrantami, przyglądając się ich służbie. Ponadto w każdą środę, w ramach przygotowania do swojej roli, obecni byli na wspólnych spotkaniach, podczas których byli szkoleni do prawidłowego posługiwania przy Ołtarzu.Dzięki temu oprócz podstawowej wiedzy i umiejętności, został rozpalony w nich zapał do służby i chęć do poznawania piękna oraz znaczenia liturgii. Od teraz nowi ministranci zajmują uprzywilejowane miejsce w czasie pełnienia posługi liturgicznej. Świadczy o tym wielki zaszczyt, jakim jest możliwość czynnej służby tak blisko Ołtarza, który stanowi centrum liturgii Kościoła poprzez sprawowanie na nim Najświętszej Ofiary. Równocześnie z godnością jaką przyjęli ministranci, nałożony został na nich obowiązek stania się sumiennymi i gorliwymi sługami Jezusa Chrystusa, w imieniu którego kapłani sprawują Eucharystię. Od tej pory mogą niemal dotknąć Bożych tajemnic, które w cudowny sposób realizują się na Stole Ofiarnym. To pozwala im doświadczyć obecności i działania Jezusa Chrystusa w każdym akcie liturgicznym, których znaczenie głęboko zakorzenione jest w Ewangelii. Tak wzniosłe powołanie młodych ludzi do pełnienia świętej posługi daje nadzieję na pełniejsze wypełnienie podstawowego powołania do świętości, a to z kolei napawa optymizmem, że ich postawa będzie promieniować na najbliższe środowisko, w którym przebywają.

   Fakt przyjęcia do grona Liturgicznej Służby Ołtarza dziewięciunowych ministrantów jest radością dla całej wspólnoty parafialnej, a nadto całej wspólnoty LSO. Świadczy to również o prężnie funkcjonującym duszpasterstwie w parafii, które oddolnie angażuje osoby świeckie, a przede wszystkim młodzież do uczestnictwa w życiu parafii i Kościoła. Dzięki temu wielu wiernych, szczególnie młodych, ma możliwość odnaleźć się w kościelnej wspólnocie, tak jak uczynili to nowi ministranci. Od teraz są oni wybrani do publicznego występowania we wspólnocie, przez co stają się wizytówką parafii. Zostali oni szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Co najważniejsze, rozpoczęła się dla nich piękna i radosna przygoda, która toruje im drogę do świętości.

an. Piotr Rakowski