BANER.jpg

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRĘGU BIBLIJNEGO

PRZY PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI W RZESZOWIE

         Krąg Biblijny powstał w roku 2013. Założycielem i pierwszym opiekunem był ks. Sebastian Piekarski.

         Od roku 2015 prowadzenie Kręgu przejął ks. Krzysztof Włosowicz.

         Spotkania odbywają się raz w miesiącu i poprzedzone są Eucharystią.

         Głównym celem spotkań jest rozważanie Pisma Świętego pod kątem słów Św. Hieronima - „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

         Podczas wspólnych dyskusji dzielimy się osobistym kontaktem z żywym Słowem. Pochylając się nad tekstem biblijnym odkrywamy jakiego działania oczekuje od nas Bóg, próbujemy w jego świetle patrzeć na własne wydarzenia, wprowadzać płynące z niego przesłanie w nasze życie oraz zmieniać je na lepsze.

         Spotkania poszerzają również naszą teoretyczną wiedzę na temat samej Księgi jaką jest Biblia.

         Dowiadujemy się w jakich rodzajach literackich została napisana, kto i kiedy ją przetłumaczył oraz w jakich warunkach społeczno - prawnych i obyczajowych powstawała.

         Poznajemy też historię i geografię miejsc biblijnych.

         Wiedza ta jest ważna i bywa niejednokrotnie konieczna do właściwego rozumienia treści zawartych w Piśmie Świętym.

         Szczególna rola przypada tutaj Księdzu Opiekunowi Kręgu, który często wyjaśnia nam trudne i niezrozumiałe fragmenty tekstu.

         Obecnie rozważamy teksty Nowego Testamentu – Ewangelie. Chcemy przez to bardziej poznać osobę Jezusa oraz zrozumieć obietnice i pragnienia Jego wobec nas.

         Krąg Biblijny, to nie tylko rozważanie Pisma Świętego, ale przede wszystkim życie tym Słowem każdego dnia.

         Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkiej Nocy organizujemy spotkania, na które zapraszamy wszystkie osoby uczestniczące w Eucharystii.

         Odbywają się one w ciepłej i serdecznej atmosferze, wypełnionej radosnymi rozmowami oraz wspólnym śpiewem.