BANER.jpg

Intencje Papieskie

Październik 2020

Intencja ewangelizacyjna: Misja świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Warto odwiedzić

Licznik

DOMOWY KOŚCIÓŁ

- RODZINNA GAŁĄŹ RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIETrzy kręgi rodzin, w tym kadry zawodowej WP, zbierają się raz w miesiącu na spotkaniach modlitewno - formacyjnych. Biorą czynny udział w życiu parafii oraz zaj mują się oprawą liturgiczną podczas uroczystości kościelnych i państwowych. RDK-KR w swoim dorobku mają propagowanie duchowej adopcji dziecka poczętego i pomoc rodzinom wielodzietnym. Ponadto uczestniczą w organizowaniu rekolekcji dla rodzin parafii, które mają na celu pielęgnowanie wartości chrześcijańskich, z równoczesnym występowaniem przeciw deprawacji dzieci i młodzieży. Z inicjatywy Ruchu rokrocznie obchodzony jest "Dzień Rodziny", będący okazją do świętowania jubileuszu małżeńskiego parafian ( 25 i 50-lecie ślubu ).

Założycielem ruchu był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki,  który mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. "W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.".
Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Założenia programowe i szczegóły dotyczące Ruchu

Więcej o Ruchu w Diecezji Rzeszowskiej