BANER.jpg

Intencje Papieskie

Październik 2020

Intencja ewangelizacyjna: Misja świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Warto odwiedzić

Licznik

Moja niewola i moja wolność

Pod tym hasłem w sobotę 26 października spotkały się małżeństwa na rejonowym dniu wspólnoty.

Na wstępie uczestniczyliśmy w wygłoszonej przez parę rejonową Annę i Marka Leśniewskich konferencji wprowadzającej, nawiązującej do głównego tematu roku pracy w ?Wolni i wyzwalający?.

?Wchodząc w zagadnienie uzależnień, należy zacząć od pytania o naszą wolność i nasze niewole. Dziś świat ma obsesję na punkcie wolności. Problem w tym, jak ją rozumiemy. Wolność oderwana od prawdy, dobra, miłości i Boga staje się faktyczną niewolą. Temat niewoli i wolności jest wyraźnie obecny w formacji Ruchu Światło-Życie. Ks. Franciszek Blachnicki, jako twórca polskiej teologii wyzwolenia, był szczególnie wrażliwy na tym punkcie. W czasach niewoli komunistycznej zwracał uwagę na prawdziwą wolność, która jest w sercu człowieka. Dziś, w czasach wolności zewnętrznej, okazuje się, że często z tym większą siłą dotykają nas pokusy związane ze niewolami wewnętrznymi. Trzeba tu nieustannej czujności ? względem siebie i innych.

Każdy grzech jest niewolą. W tym sensie każdy z nas ma z czego wychodzić. Ważne jednak, żeby szczególną uwagę zwrócić na te obszary, które dziś wyraźnie widzimy w kategorii nałogu. Nieraz nie są bezpośrednio kojarzone z grzechem, a jednak zabierają wolność dzieci Bożych.

Wśród uzależnień na pierwszym miejscu są alkohol, nikotyna, narkotyki? To w miarę jasne. Doskonale jednak wiemy, że to nie wszystko. Z pewnością trzeba zobaczyć także ogromny obszar uzależnień związanych z przestrzenią wirtualną. Coraz częściej okazuje się, że najtrudniejszym wyzwaniem w ramach rekolekcji jest odłączenie od internetu. Dotyczy to nie tylko młodych. I w oazie rodzin, i wśród kapłanów można spotkać osoby, które nie wyobrażają sobie dnia bez komórki, którym towarzyszy odruch ciągłego sięgania do kieszeni, żeby sprawdzić, ?co nowego?. W podobny sposób trzeba pytać o uzależnienie od gier komputerowych, komunikatorów internetowych, pornografii, hazardu? Bycie w oazie wcale nie oznacza, że mogę czuć się bezpieczny. To także pytanie o niewolę lęku, wygodnictwa, obojętności? To nie jest tak, że jeśli robię rachunek sumienia i patrzę uczciwie na grzechy, to inne sprawy są nieważne.

Można przywołać tu słowa papieża Franciszka skierowane do młodych: ?Nie bójcie się ciszy, samotności. Nie na zawsze, bo to nie jest dobre, ale wygospodarujcie sobie chwile samotności, ciszy. Nie bójcie się ciszy, nie bójcie się na przykład pisać dziennik w ciszy. Nie bójcie się trudności i oschłości, które mogą wiązać się z ciszą. Dziś okazuje się, że nie tylko młodzi boją się ciszy. Zalewająca fala dźwięków zagłusza głos naszego sumienia ? czyż nie o to właśnie chodzi? Mieć tzw. święty spokój: mnie to nie dotyczy. Ja jestem O.K. Więc może potrzeb otworzyć szeroko oczy i rozejrzeć się dookoła, by spostrzec jak wiele problemów uzależnieniowych jest wokół nas.?

Następnie przez Wojciecha Trojanowskiego została przybliżona idea Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ustanowionej przed 40 laty przez Sługę Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego i przekazanej w Nowym Targu i ofiarowana Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas 1 pielgrzymki do kraju, oraz zachęta do włączenia się do czynnego udziału w diakonii wyzwolenia, która współdziała z diecezjalnym duszpasterstwem trzeźwościowy i uzależnień. Podane w wystąpieniu statystyki: miliona osób uzależnionych, czterech milionów spożywających alkohol ryzykownie ? na granicy zapaści i dwóch milionów dorosłych dzieci alkoholików (DDA) porażają wysokimi wskaźnikami i wymuszają refleksję nad kondycją naszego społeczeństwa.

Świadectwem życia w trzeźwości i wychowania do takiego życia swoich dzieci podzielili się Teresa i Gustaw Gromadzcy, którzy wykazali jak wielkie znaczenie ma dla dzieci postawa rodzicielska wobec problematyki uzależnień dzieci na wczesnym etapie ich rozwoju. Na kanwie świadectwa wywiązała się dyskusja na temat współczesnych zagrożeń, na które podatne są nie tylko osoby młode ale i dorośli. Jako główny problem uzależnień alkoholowych została wskazana łatwość dostępu do napojów alkoholowych i nadmiernej ilości punktów sprzedaży alkoholu działających w systemie całodobowym.

Ksiądz moderator rejonowy, ks. płk Władysław Kozicki odczytał tekst Ewangelii wg św. Marka 10, 46-52. Rozważaliśmy ten tekst w kontekście zaufania Bożej Opatrzności i nieskończonego miłosierdzia Bożego.

Podczas Eucharystii moderator rejonowy w swojej homilii powiedział m.in. ?Człowiek został stworzony na obraz i podobień­stwo Boga. Wolność jest przymiotem natury Bożej i wiąże się ze stwierdzeniem objawionym w Nowym Testamencie: ?Bóg jest miłością?. Oznacza to, że do istoty Boga należy ?posiadanie siebie w dawaniu siebie?, że Bóg jest ?istnieniem dla?. Łączy się to z tajemnicą Trójcy Świętej. Ży­cie wewnętrzne Boga polega na wzajemnym da­waniu sobie siebie poszczególnych Osób Trójcy. Oczywiście mówiąc tak, bardzo upraszczamy.

Wystarczy to jednak, aby zrozumieć, na czym pole­ga w swojej najgłębszej istocie podobieństwo Boże w człowieku. Człowiek został w swoim stworze­niu uzdolniony i powołany do istnienia na sposób Boży ? to znaczy do posiadania siebie w dawaniu siebie, czyli przez miłość. Wolność zaś warunkuje możliwość czynienia daru z siebie. Wolność czło­wieka jest również wolnością ?dla?, mianowicie dla miłości. Ta miłość zaś ma być realizowana w relacji do Boga i do innych ludzi?. O wolności człowieka, w: F. Blachnicki, Wolni i wyzwalający, Kraków 2010.

Spotkanie zakończyła agapa przy wspólnym stole, przy którym nie zabrakło wspomnień rekolekcyjnych, umawiania się na wspólne przedsięwzięcia ewangelizacyjne i formacyjne organizowane przez Ruch Światło-Życie.