BANER.jpg

Intencje Papieskie

Październik 2020

Intencja ewangelizacyjna: Misja świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Warto odwiedzić

Licznik

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

Kolejnym krokiem w rozważaniu tematu roku pracy ?Młodzi w Kościele? podczas Rejonowego Dnia Wspólnoty Domowego Kościoła było pytanie o naszą gotowość do dzielenia się wiarą i drogi dotarcia do tych, którzy jeszcze jej w pełni jej nie znają.

Spotkanie rozpoczęliśmy konferencją wygłoszoną przez parę rejonową na temat postawy ewangelizacyjnej osób świeckich. Chrześcijanie mają świadczyć o Jezusie w każdym czasie. Świadczyć oznacza z całą odwagą wyznawać wiarę w Chrystusa. Być zawsze gotowym do dawania świadectwa o mądrości, miłości, miłosierdziu samego Boga. W środowisku w którym przebywamy, czy wśród bliskich znajomych, a czasami wśród nieznanych osób powinniśmy mówić kim dla mnie jest Jezus, co uczynił w moim życiu. W tym działaniu zdarzyć się różne sytuacje, a najważniejsze byśmy mieli w sobie gotowość do wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa wszędzie tam gdzie jesteśmy i gdy zajdzie taka potrzeba. Aby rozmawiać o Jezusie i dawać o Nim świadectwo, trzeba Go znać  i wiedzieć  co głosi. Oznacza to czytanie nie tylko różnych książek o tematyce religijnej, ale przede wszystkim czytania, medytowania nad konkretnymi fragmentami z Pisma Świętego. Poprzez czytanie Słowa Bożego coraz bardziej poznajemy Jezusa, a to oznacza, że więcej wiemy o naszym Bogu i możemy też innym o Nim opowiadać. Jak to wygląda w Twoim życiu? Poproś Pana, aby udzielił Ci mocy Duch Świętego, abyś z mądrością świadczył o Chrystusie.

Za księdzem Franciszkiem Blachnickim można przytoczyć zasady owocnego świadczenia o Chrystusie:

  • Pierwsza zasada: wierzyć, że Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem, że jest w moim życiu, żyje we mnie, a ja w Nim.
  • Druga zasada: uznać i wyznać wszystkie swoje grzechy przebaczającej Krwi Chrystusa, przelanej na krzyżu.
  • Trzecia: prowadzić życie w Duchu, sprawić, żeby Chrystus zasiadał na tronie mojego sercaa moje ,,ja? było Mu podporządkowane.
  • Czwarta: dzielić się przy każdej okazji, w sposób prosty, swoją wiarą w Chrystusa z innymi. Piąta: modlić się.
  • Szósta: iść, to znaczy wziąć inicjatywę w swoje ręce.
  • Siódma: iść w miłości, w przekonaniu, że jestem narzędziem miłości Boga.
  • Ósma: rozmawiać bezpośrednio o Chrystusie.
  • Dziewiąta zasada: pozostawić Bogu rezultaty, Jemu przypisywać owoce.

Jeżeli będziemy stosować wszystkie wymienione zasady, to nasze świadectwo na pewno będzie owocne i będziemy przeżywali wielką radość. Wtedy na pytanie: ,,Co uważasz za najradośniejszą rzecz w twoim życiu?? będziesz mógł powiedzieć: ,,To, że przyjąłem Chrystusa, że mogę innych do Niego prowadzić. To jest najradośniejsze moje przeżycie i tym najlepiej mogę służyć innym ludziom, moim braciom.

Następnie małżeństwo Maria i Leszek, oraz Zbigniew dali świadectwo swojej postawy we wspólnocie Domowego Kościoła, a także świadectwa wiary w środowiskach pracy. Po czym w Namiocie Spotkania rozważaliśmy wspólnie tekst Pisma Świętego z listu do Rzymian Rz 10,14-17.

W Eucharystii sprawowanej przez Moderatora Rejonowego ks. płk Władysława Macieja Kozickiego podczas homilii ksiądz skupił się na Ewangelii z dnia o synu marnotrawnym i wykazał rolę odwagi w głoszeniu wiary. Bóg do nas przemawia poprzez słowo, drugiego człowieka i wydarzenia. To w tych trzech aspektach winniśmy odkrywać, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Nie tylko w relacji Bóg ? ja, lecz szeroko pojętej służby we wspólnocie, którą tworzymy i poza nią.

Spotkanie zakończył wspólny posiłek ? Agapa w salce parafialnej /WT/