BANER.jpg

Intencje Papieskie

Październik 2020

Intencja ewangelizacyjna: Misja świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Warto odwiedzić

Licznik

WIELKOPOSTNY DZIEŃ WSPÓLNOTY

3 marca odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty, podczas którego rozważaliśmy ODDANIE SIĘ NIEPOK ALANEJ.

Po zawiązaniu wspólnoty, Para Rejonowa Anna i Marek Leśniewscy, wygłosili konferencję opartą na referacie o. Celestyna Napiórkowskiego wygłoszonym podczas XXVIII Kongregacji Odpowiedzialnych na Jasnej Górze w 2003 roku, a omawiającym akt konstytutywny Ruchu Światło- Życie. W konferencji wykorzystano także teksty ks. F. Blachnickiego: ?Tajemnica wielka ? w Chrystusie i Kościele? i ?Charyzmat maryjny Ruchu Światło ? Życie.?

Następnie Danuta i Ryszard Wojnarscy przedstawili istotę modlitwy różańcowej, dali świadectwo przynależności do parafialnej Róży Różańcowej. Inne świadectwa związane z modlitwą różańcową i jej pozytywnymi aspektami zachęciły uczestników spotkania do podjęcia tej modlitwy jako wotum wdzięczności dla Niepokalanej Matki Kościoła za jej matczyną opiekę nad naszymi rodzinami.

Podczas Eucharystii moderator rejonowy ks. ppłk Władysław Maciej Kozicki w swojej homilii nawiązał do działalności Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, której był naocznym świadkiem: Tak jak ks. Franciszek Blachnicki oddał dzieło Ruchu Światło ? Życie Niepokalanej Matce Kościoła zakładając Instytut Jej Imienia, tak i my winniśmy się schronić pod Jej opiekuńczy płaszcz i w Niej szukać mocy do walki o wiarę w naszych rodzinach.

Po zakończonej Eucharystii w salce parafialnej spotkaliśmy się na wspólnym posiłku ? agapie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za świadectwo przynależności do rodziny Domowego Kościoła w rejonie.