BANER.jpg

Intencje Papieskie

Październik 2020

Intencja ewangelizacyjna: Misja świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Warto odwiedzić

Licznik

Apostolstwo Dobrej Śmierci.

Parafia Garnizonowa w Rzeszowie.

Apostolstwo Dobrej Śmierci w parafii garnizonowej w Rzeszowie powstało w dniu 12, listopad 2010 r. Powstało ono dzięki Słowu Bożemu, które w tym dniu głosił ks. Roman Siatka MSF.

?Stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie i niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie...

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać ? dla wiernych katolików ? wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników ? łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich ? dobrą i świętą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - książeczkę.

Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.

Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.

Różaniec do Siedmiu boleści Matki Bożej

Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Wydaje także informacyjny biuletyn ?Nadzieja i Życie?, w którym czytelnicy dzielą się doświadczeniem uzyskanych łask dla swoich bliskich, a także przemiany ich serca, zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei.

Członkowie oraz zelatorzy ADS mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych.

Szczegółowa informacja oraz poszczególne części modlitwy i jej tajemnice zostały przedstawione w dziale > Apostolstwo > Różaniec.

Do Apostolstwa Dobrej Śmierci należy 400 tyś członków w tym w naszej parafii 295 osób. ADS ma 1100 zelatorów, czyli osób świeckich, które koordynują działalność ADS. W naszej parafii zelatorką jest pani Teresa Gajdek, która od wielu lat należy do ADS. Moderatorem ADS w parafii garnizonowej jest ks. Paweł Samborski.

Działalność ADS w naszej parafii oprócz indywidualnych duchowych praktyk (modlitwa, życie sakramentalne, Słowo Boże), polega także na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych (trzeci wtorek miesiąca o godz. 18 00 msza św. Po mszy świętej spotkanie formacyjne ? omawiane są różne tematy, a także spotkania z zaproszonymi gośćmi). W każdy pierwszy piątek uczestniczymy w Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Jako członkowie ADS mamy przywilej zyskiwania dodatkowych odpustów zupełnych:

- w dniu wstąpienia do Stowarzyszenia

- w Święto nawiedzenia NMP (31.05),

- w Święto M. B. Bolesnej (15.09),

- w Uroczystość Św. Józefa (19.03),

- w Święto Św. Michała Archanioła (29.09),

- w Święto Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (01.10),

Jeśli pragniesz pomóc tym, którzy odeszli z tego świata i potrzebują pomocy w czyśćcu, a także pragniesz pomóc tym, którzy żyją z dala od Boga aby się nawrócili i odeszli z tego świata pojednania z Bogiem oraz sam być ciągle gotowy na szczęśliwą śmierć, która przed każdym z nas i jest jak mawiał Św. Franciszek z Asyżu naszą Siostrą to zapraszamy cię.

Dobrze żyć ? to wiele,

dobrze umrzeć ? to wszystko...

dodatkowe informacje http://www.apostolstwo.pl/