BANER.jpg

Intencje Papieskie

Październik 2020

Intencja ewangelizacyjna: Misja świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Warto odwiedzić

Licznik

Sprawozdanie z działalności Apostolstwa Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci /ADŚ/
przy parafii cywilno - wojskowej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie

            Apostolstwo Dobrej Śmierci przy tutejszej parafii zaistniało 12 września 2010 roku.   W tym dniu do stowarzyszenia wstąpiło 295 osób, a następnie liczba członków wzrosła do 311.   W duchowej łączności pozostaje też 58 członków Apostolstwa z Centrum dla Osób Niepełnosprawnych Caritas przy ul. Lubelskiej.   Znaczna część członków pochodzi spoza tutejszej parafii natomiast są jej sympatykami.

            Pierwszym Opiekunem duchowym był ks. Paweł Samborski, a od września 2011 roku posługę tę pełni wikary Członek Apostolstwa ks. Paweł Liszka.

            Cztery osoby stanowią tak zwany Zarząd. Są to trzy kobiety i mężczyzna.

            Od czasu zaistnienia Stowarzyszenia spotkania członków odbywają się regularnie w każdy trzeci wtorek miesiąca. Rozpoczynają się Koronką do Siedmiu Boleści Matki Najświętszej po której ks. Opiekun sprawuje Eucharystię w intencji członków ADŚ i ich rodzin. Następnie odbywa się spotkanie w salce parafialnej w której bierze udział różna ich liczba. Spotkania służą zgłębianiu istotnych spraw Kościoła jak i Ojczyzny, a także poszczególnych członków np. chorych w domach i szpitalach oraz kontaktów z nimi.

            W każdy pierwszy piątek miesiąca członkowie ADŚ wieczorem adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie kończąc adorację Apelem Jasnogórskim.
            W pierwsze soboty miesiąca wspólnie z Różami Różańcowymi odmawiają różaniec
w kościele lub na zewnątrz przy figurze.

            Apostolstwo Dobrej Śmierci wraz ze swoim Opiekunem bierze udział w spotkaniach regionalnych m.in. w Jarosławiu, Niechorzu, parafii Św. Rodziny w Rzeszowie na których zawsze są Misjonarze Świętej Rodziny z Centrali ADŚ w Górce Klasztornej.

            Działalność Stowarzyszenia jest niezwykle ożywiona, co wyraża się integracją grup. Zarówno Róże Różańcowe jak ADŚ wspólnie organizują spotkania opłatkowe i wielkanocne. Razem wyjeżdżają na pielgrzymki.

            W październiku 2010 roku ówczesny opiekun ks. Paweł Samborski zorganizował pierwszą pielgrzymkę do Sanktuariów Maryjnych w Ludźmierzu, na Krzeptówkach w Zakopanem i w Dębowcu.

            W marcu 2012 roku grupa 50 osób wraz z nowym Opiekunem ks. Pawłem Liszką wyjechała do Kałkowa - Godowa na Misterium Męki Pańskiej nawiedzając również relikwie Św. Krzyża na Świętym Krzyżu.

            W kwietniu 2012 roku członkowie ADŚ wraz z ks. Opiekunem przeżywali Niedzielę Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

            3 czerwca 2012 członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Mszy Prymicyjnej parafianina ks. Maksymiliana Jezierskiego.

            6 czerwca 2012 roku udali się na nabożeństwo fatimskie do Sanktuarium z cudowną figurą Matki Bożej Zawierzania w Tarnowcu.

            23 czerwca 2012 kolejna pielgrzymka odbyła się do koronowanej w dniu 19 maja 2012 przez ks. bpa Kazimierza Górnego Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich oraz do sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie. Prowadził ją ks. Tadeusz Madej.

            30 lipca 2012 odbyła się pielgrzymka z ks. Opiekunem do Częstochowy, Gidli i Leśniowa.

            29 września 2012 do Zabawy - miejsca kultu bł. Karoliny Kózkówny patronki KSM, a także Diecezji Rzeszowskiej.

            7 listopada 2012 roku Zelatorka ADŚ uczestniczyła w pielgrzymce Radia Maryja do Rzymu gdzie modląc się w Bazylice Św. Piotra przy grobie Jana Pawła II poleciła również ADŚ i Róże Różańcowe Jego wstawiennictwu.

            8 grudnia 2012 roku wspólnoty wraz z całą parafią modliły się w Godzinie Łaski.

            7 kwietnia 2013 roku w Niedzielę Bożego Miłosierdzia pod kierownictwem Opiekuna ADŚ w pielgrzymce do Łagiewnik wzięły udział 103 osoby.

            15 czerwca tegoż roku miała miejsce pielgrzymka do Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w Skalniku, której obraz koronami poświęconymi przez Jana Pawła II ukoronował ks. abp Edward Nowak wraz z Ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej ks. bpem Kazimierzem Górnym. Kolejną stacją tej pielgrzymki było Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach oraz kościół w Nowym Żmigrodzie i Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaszczwi.

            18 czerwca 2013 roku po modlitwach i Eucharystii członkowie ADŚ zostali poinformowani przez swojego Opiekuna, że w tym dniu przebywał w Rzeszowie nowo mianowany Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. bp Jan Wątroba, który zastąpi ks. bpa Kazimierza Górnego przechodzącego na emeryturę.

            30 czerwca 2013 roku członkowie ADŚ modlili się i składali życzenia swojemu proboszczowi ks. płk Tomaszowi Anisiewiczowi, który świętował 25 rocznicę święceń kapłańskich. W tym okresie służył Bogu i ludziom zarówno w Ojczyźnie jak też poza jej granicami na lądzie, w powietrzu i na morzu.

            14 lipca w rzeszowskiej katedrze składano hołd i podziękowania pierwszemu Ordynariuszowi Ks. Biskupowi Kazimierzowi Górnemu, który organizował Diecezję Rzeszowską i prowadził przez 21 lat troszcząc się o jej zaplecze materialne ale nade wszystko o wzrost duchowy Ludu Bożego.

            20 lipca 2013 roku w Katedrze miał miejsce ingres Ks. Biskupa Jana Wątroby nowego Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej.

            Bullę Papieża Franciszka mianującą ks. bpa Jana Wątrobę Ordynariuszem odczytał nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore następnie ks. bp Jan Wątroba przyjął pastorał i zasiadł na Katedrze Biskupiej.

            W dalszej części odbyło się homagium, czyli akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa do którego została wydelegowana tutejsza zelatorka Teresa Gajdek.

            W dniach od 23 do 25 sierpnia 2013 odbyła się pielgrzymka do Torunia, Lichenia i Kalisza podczas której zwiedzano też Ciechocinek z jego tężniami oraz studio Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej oraz zabytki Torunia.

            W Licheniu pielgrzymi byli uczestnikami Eucharystii, drogi krzyżowej oraz procesji ze światłami.

            Kolejną stacją tej pielgrzymki było sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, gdzie znajduje się jedyny na świecie ukoronowany papieskimi koronami obraz Świętej Rodziny.

            12 września 2013 roku członkowie ADŚ przeżywali w Bazylice Ojców Bernardynów piękne uroczystości związane z 500 rocznicą objawień Matki Najświętszej, 250 rocznicę pierwszej Koronacji, a także ponowną koronację figury Matki Bożej Rzeszowskiej.

            21 września 2013 roku wzięli udział wraz z ks. Opiekunem w Regionalnym Dniu Skupienia w parafii Św. Rodziny z udziałem księży z Centrali ADŚ w Górce Klasztornej to .jest jej Dyrektorem ks. Antonim Żebrowskim MSF i ks. Janem Tetzlaffem MSF.

            15 października 2013 roku po różańcu i Eucharystii odbyło się spotkanie z misjonarzem z Peru.

            14 grudnia 2013 roku delegacja ADŚ wraz z ks. Opiekunem uczestniczyła w regionalnym spotkaniu przedstawicieli stowarzyszeń, ruchów, grup i duszpasterstw, które odbyło się w Instytucie Pastoralno Teologicznym w Rzeszowie. Spotkaniu przewodniczył Ordynariusz Rzeszowski.

            Rok Wiary ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI przeżywany był z jej pogłębianiem i umacnianiem poprzez różne formy aktywności członków Stowarzyszenia.

            18 stycznia 2014 roku w parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie odbyło spotkanie opłatkowe słuchaczy Radia Maryja z udziałem ks. bpa Ordynariusza Jana Wątroby oraz ks. infułatów Józefa Sondeja, Stanisława Maca i Wiesława Szurka, proboszcza parafii Chrystusa Króla ks. Janusza Podlaszczaka, ks. Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Redemptorysty z Radia Maryja w Toruniu Ojca Marcina Krupy. Delegacja ADŚ z naszej parafii wzięła w tym spotkaniu udział.

            28 stycznia 2014 roku w parafii MB Królowej Polski odbyło się spotkanie opłatkowe ADŚ i Róż Różańcowych przeżywane w modlitewnej i telefonicznej łączności z chorymi w szpitalu i w domach.

            1 i 2 marca 2014 członkowie ADŚ uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych 100 lat życia i 75 lat kapłaństwa ks. infułata Józefa Sondeja. Wkrótce po tak doniosłych uroczystościach uczestniczyli w pogrzebie tego wybitnego KAPŁANA.

            18 marca 2014 roku odbyło się spotkanie z ks. Łukaszem Leśniakiem który prowadzi szeroką działalność duszpasterską m.in. rekolekcje trzeźwościowe.

            27 kwietnia 2014 w Niedzielę Bożego Miłosierdzia odbyła się pielgrzymka do Łagiewnik. Był to dzień kanonizacji dwóch papieży ? Jana XXIII i Jana Pawła II. Wszyscy w tym dniu obejrzeli w TV transmisję Mszy Świętej i wyniesienia do chwały ołtarzy następców Świętego Piotra.

            20 maja 2014 roku po Mszy świętej odbyło się spotkanie wielkanocne, a 31 maja odbyła się parafialna pielgrzymka dziękczynna za dar kanonizacji JP II do Łagiewnik, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.

            17 czerwca 2014 roku po różańcu i Mszy świętej odbyło się spotkanie na którym ks. Opiekun zachęcił członków ADŚ do uczestnictwa w nabożeństwach w ramach Festiwalu Wiary w Rzeszowie.

            W dniach 2 i 3 sierpnia 2014 odbyła się maryjno ? patriotyczna parafialna pielgrzymka do Lichenia, Niepokalanowa, Warszawy i Piotrkowa Trybunalskiego. Prowadzili ją Opiekun ks. Paweł Liszka i kl. Mateusz Juszczyk.

            21 października 2014 roku na spotkaniu ADŚ konferencję na temat kultu Bożego Miłosierdzia i posłannictwa Świętej Faustyny wygłosił diakon ze Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego z siedzibą na Ukrainie, którego placówki w Polsce są w Oświęcimiu i w Tyczynie. W spotkaniu udział wzięła także młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania.

            18 listopada 2014 roku comiesięczne spotkanie ADŚ poświęcone było m.in. bł. Karolinie Kózce oraz przygotowaniom do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.

            16 grudnia 2014 spotkanie poświęcono m.in. na temat spowiedzi generalnej i ważnym ogłoszeniom parafialnym w tym m.in. o zamówionej przez Róże Mszy świętej o zbawienie wieczne dla byłego proboszcza parafii MB Królowej Polski Ks. Józefa Pałęgi.

            4 stycznia 2015 roku delegacja ADŚ uczestniczyła w świętowaniu 5 lat ADŚ w Niechobrzu.

            5 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie opłatkowe poprzedzone jak zwykle Koronką do 7 Boleści Matki Bożej i Eucharystią za członków Stowarzyszenia i ich rodzin.

            17 lutego 2015 roku miało miejsce spotkanie z misjonarzem pochodzącym z Tarnowca, który był 3 lata w Tanzanii, a wkrótce wyjeżdża na misje do Zambii.

            17 marca 2015 roku w spotkaniu ADŚ uczestniczyła świecka osoba konsekrowana, która pracowała z błogosławioną Matką Teresą z Kalkuty.

            12 kwietnia 2015 roku w Niedzielę Bożego Miłosierdzia odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium w Łagiewnikach.

            21 kwietnia 2015 roku ADŚ i Róże Różańcowe zorganizowały spotkanie wielkanocne.

            21 maja ks. Opiekun zachęcał do częstej modlitwy do Ducha Świętego, który podtrzymuje Kościół i działa w sakramentach.

            15 czerwca podczas spotkania omówiono kult i odbytą w maju koronację Matki Bożej Głogowskiej Uzdrowienia Chorych.

            W dniach od 9 do 11 lipca 2015 roku odbyła się pielgrzymka do Sokółki, Augustowa, Wilna, Trok, Świętej Lipki i Gietrzwałdu.

            Pielgrzymka oprócz pogłębienia wiary dostarczyła uczestnikom walorów historycznych i wartości patriotycznych.

            15 września 2015 roku ADŚ odbyło swoje wtorkowe spotkanie na wyjeździe do Głogowa gdzie w kościele Trójcy Przenajświętszej znajduje się obraz Matki Bożej koronowany 30 maja 2015 roku.

            20 października 2015 roku zebrani na spotkaniu członkowie Apostolstwa zachęceni zostali do nieustającej modlitwy za synod biskupów, za rodziny i Ojczyznę przed wyborami.      17 listopada 2015 roku podczas spotkania ADŚ zastanawiano się jakie owoce w naszym życiu przyniósł zakończony Rok Wiary zapoczątkowany przez Papieża Benedykta XVI.

            15 grudnia roku odbyło się pierwsze spotkanie ADŚ w Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Omówionych zostało wiele ważnych rocznic jakie przeżywać będzie nasza Ojczyzna i do czego one nas zobowiązują.

            Ponieważ w parafii miała miejsce zmiana proboszcza, gdyż ks. Tomasz Anisiewicz przeszedł na emeryturę, opiekun ADŚ zachęcił członków do modlitwy w intencji nowego proboszcza którym jest ks. płk Władysław Maciej Kozicki.

            Odczytano też list z życzeniami na Boże Narodzenie od dyrektora Stowarzyszenia z Centrali ADŚ oraz z informacją i harmonogramem Mszy świętych odprawianych codziennie za żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia.

            19 stycznia 2016 roku po różańcu i Mszy św. członkowie ADŚ i Róż Różańcowych spotkali się w klimacie Świąt Bożego Narodzenia łamiąc się opłatkiem i śpiewając kolędy.   Wyjątkowym gościem który przybył razem z ks. Opiekunem był nowy proboszcz parafii ks. płk Władysław Kozicki.

            Ks. Proboszcz pomodlił się za wszystkich członków obu wspólnot a także za żołnierzy , pobłogosławił opłatki i zaintonował kolędę ?Wśród nocnej ciszy?.

            Opiekun ks. Paweł Liszka poinformował nas o zaplanowanej pielgrzymce na trasie: Malbork, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Toruń w dniach 27 do 30 czerwca 2016 roku.

            Wszystkie informacje o działalności Apostolstwa Dobrej Śmierci przy naszej parafii są uwieczniane w Kronice ADŚ i na stronie internetowej parafii.

Rzeszów, styczeń 2016 rok

Parafia Matki Bożej Królowej Polski

Opracowała

Teresa Gajdek