BANER.jpg

Intencje Papieskie

Październik 2020

Intencja ewangelizacyjna: Misja świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Warto odwiedzić

Licznik

Królować to słuchać, rozważać i służyć

Odpust w naszej parafii

 Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, którą obchodzimy 3 maja nawiązuje do naszej burzliwej historii, w której losy Ojczyzny i nas samych powierzaliśmy opiece Maryi, tak bardzo wierząc w Jej wstawiennictwo.

Należy tu przytoczyć bohaterską obronę Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku, śluby króla Jana Kazimierza, który oddał nasz kraj we władanie Matki Bożej, ogłaszając ją Patronką Królestwa Polskiego oraz uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 maja.

Nasz katolicki naród chlubi się szczególną miłością do Maryi - Matki Jezusa Chrystusa. Nie można bowiem miłować Jezusa bez oddawania szczególnej czci Jego Rodzicielce i naszej Matce.

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, obchodzonej co roku
3 maja w naszej Ojczyźnie, mamy do czynienia z nierozerwalnym połączeniem wymiaru religijnego i narodowego, zakorzenionych w przeszło tysiącletniej historii chrześcijaństwa w Polsce.

Swoją miłość do Matki Bożej Polacy wypowiadali w budowaniu świątyń pod Jej wezwaniem. Prawie połowa kościołów polskich ochrzczona jest Jej imieniem, A nie ma w naszej Ojczyźnie żadnego kościoła, w którym nie byłoby przynajmniej jej ołtarza, czy wizerunku.

Również i nasza parafia nosząc wezwanie Matki Bożej Królowej Polski jest miejscem, w którym z wielką wdzięcznością gromadzą się wierni, przynosząc do Maryi swoje radości i smutki, doznając przy tym wielu łask, siły i pokrzepienia.

W tym ważnym dla całej parafii dniu Słowo Boże na wszystkich Mszach świętych głosił ks. Henryk Kuman ? Saletyn. Kaznodzieja wskazał, że dzisiejsze święto jest dobrą okazją by postawić sobie dwa pytania: dlaczego świętujemy i co świętujemy? Świętowanie wypływa z naturalnej potrzeby człowieka. Ale świętowanie to nie słodka bezczynność, ale to stawianie sobie pytań: kim jestem, skąd pochodzę i dokąd zmierzam? Świętowanie to radość z faktu odkrycia odpowiedzi na te pytania.

W codziennym życiu nie mamy czasu na te refleksje, bo praca, szkoła i różne obowiązki zajmują nam wiele czasu. Dzień świąteczny jest więc do tego najlepszą okazją. Niestety współczesny człowiek nie potrafi świętować, bo to wielka sztuka, do której trzeba dorastać, której trzeba się uczyć.

Dziś czcimy Maryję Królową Polski, a w Ewangelii słyszymy Testament Jezusa z Krzyża. To jakby sprzeczność. Królowanie Maryi i Jezusa i scena ukazująca jakby porażkę Pana Jezusa.

Jednak dzisiejsza Kolekta przypomina nam, że Maryja jest dla nas w pierwszym rzędzie Matką, a dopiero potem Królową.

Maryja jest zasłuchana w Słowa Boże i jest tym Słowom posłuszna. Ona słyszy wielkie Słowa obietnicy, a z drugiej strony doświadcza trudnej rzeczywistości.

I ta dzisiejsza ewangeliczna scena jest definitywną próbą Jej wiary. Dostaje misję od Syna, a tą misją jest bycie Matką.

Jako Matka, Maryja staje się dla nas Królową. Ale Ona nie narzuca się nam, nie podkreśla Swojej władzy, gdyż wielkość Jej królowania polega na służbie. Królować według Maryi to znaczy słuchać, rozważać i służyć ? zakończył Kaznodzieja.

Uroczysta Suma Odpustowa odbyła się o godzinie 18:00 i przewodniczył jej ks. Henryk Kuman MS.

Mszę świętą koncelebrowali ks. płk Tomasz Anisiewicz ? proboszcz parafii i kapelan Garnizonu Rzeszów, emerytowany proboszcz ks. mjr. rez. Marian Homa, a także Kapłani z Dekanatu Rzeszów ? Południe na czele z ks. Dziekanem Józefem Stanowskim

Uroczystość odpustową zakończyła procesja eucharystyczna podczas której odśpiewano Litanie Loretańską i uroczyste Te Deum.

Niech Maryja nasza Matka i Królowa pomaga nam wypełniać także w naszym życiu Chrystusowy testament Bożej miłości.