BANER.jpg

Intencje Papieskie

Październik 2020

Intencja ewangelizacyjna: Misja świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Warto odwiedzić

Licznik

?6 prawd wiary na turnusie LSO w Kotani?

IV turnus LSO w Kotani

Każdy chrześcijanin potrzebuje stałej formacji, która nie powinna ustawać na czas wakacyjnego odpoczynku. Nie ma bowiem wakacji ani bezczynności dla świadków Chrystusa.

Ta stała formacja jest szczególnie ważna dla grup duszpasterskich działających przy parafiach, bo na nich w szczególny sposób spoczywa obowiązek dawania świadectwa.

Bardzo dobrze, że nie brakuje w Diecezji Rzeszowskiej różnego rodzaju turnusów organizowanych dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w Liturgicznej Służbie Ołtarza, Oazie czy KSM-ie.

W dniach od 21 do 27 lipca odbył się w Kotani IV już turnus tzw ?Wakacji z Bogiem? dla Liturgicznej Służby Ołtarza naszej diecezji. Formacja duchowa tego duszpasterstwa jest szczególnie istotna, bowiem to wśród ministrantów i lektorów rodzi się najwięcej powołań kapłańskich.

Turnus ten poprowadzili ks. Tomasz Błaż i ks. Paweł Liszka.

Wielką pomocą służyli także klerycy: Rafał Janas i Kamil Kwilosz, a także ceremoniarze i animatorzy LSO.

Jeśli chodzi o uczestników to najwięcej było ministrantów i lektorów z naszej parafii.

Dzięki życzliwości ks. płk Tomasza Anisiewicza ? proboszcza Parafii, który dofinansował pobyt i zorganizował transport, w turnusie mogło uczestniczyć 26 osób.

Czas dopołudniowy na turnusie miał charakter modlitewno ? szkoleniowy. Motywem przewodnim tych rekolekcji były poszczególne prawdy wiary.

Temat codziennych katechez, w których omawiane były poszczególne prawdy naszej wiary, podyktowany był przeżywanym w Kościele z woli papieża Benedykta XVI Rokiem Wiary. Ministrant i lektor będąc tak blisko Ołtarza i Eucharystii powinni być szczególnie ludźmi autentycznej i żywej wiary.

Wiele czasu podczas turnusu pochłaniały zajęcia ze szkoły modlitwy, liturgii teoretycznej i praktycznej, a także śpiewu. Ministranci i lektorzy z zapałem i radością zdobywali kolejne stopnie i posługi.

Centralnym punktem każdego dnia była uroczysta Eucharystia.

Po obiedzie rozpoczynały się różne zajęcia sportowe. Odbyły się turnieje w piłkę nożną, w piłkę siatkową, w koszykówkę, w tenisa stołowego a także cieszący się dużym powodzeniem turniej szachowy. Ważnym wydarzeniem był także konkurs biblijno - liturgiczny.

Wieczorem można było skorzystać z jazdy konnej, oraz nieźle się pośmiać na pogodnych wieczorach. Chętni mogli także wybrać się na rajd, by w pięknie przyrody doświadczyć bliskości Pana Boga.

W czwartek wieczorem w kaplicy odbyło się nabożeństwo ?Przytulenia do krzyża? zorganizowane w klimacie nabożeństw Taize. Było to wielkie przeżycie duchowe dla uczestników turnusu.

Dzień kończył się zawsze wspólną modlitwą i Apelem Jasnogórskim.

I tak wszystko, co dobre szybko się kończy. W piątek podsumowanie turnusu, rozdanie nagród, dyplomów i medali dla zwycięzców, a potem wspaniała Agapa, podczas której można było powspominać przeżyty czas oglądając prezentację multimedialną z najciekawszymi zdjęciami z turnusu. Następnie czas na pożegnanie, spisanie adresów i telefonów.

Rano w sobotę wszyscy radośni wrócili do swoich parafii. Rekolekcje się skończyły, ale życie biegnie dalej. Oby czas spędzony w Kotani zaowocował w życiu uczestników i kadry oraz uzdolnił nas wszystkich do dawania świadectwa o Jezusie przez cały rok.